19.6.2024 – 23.6.2024 (vernisáž: úterý 18. června 2024 v 18 h)

Max Čuhel, Benjamin Bílek, Eri Pelikánů, Tereza Muric, Alena Kolesnikova, Yana Kadurina, Erik Humlíček

grafika: Šimon Vlasák

Klauzurní výstava studentstva centra Audiovizuálních studií, FAMU. Prezentace studentů proběhne paralelně na dvou místech – v GAMU a INI Gallery.

🔥Vernisáž: 18.6. 18:00
🔥Otevřeno denně: 13-19h
🔥@cas_famu

⭐️Celoroční výstavní program GAMU je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu Hlavního městy Prahy. Mediálními partnery jsou Artalk, Artmap a jlbjlt.

5.6.2023 - 14.6.2023 (vernisáž: středa 5. června 2024 v 18 h)

Skupinová výstava ateliéru Intermédia, FAMU, tématizující alternativní práci se samotným prostorem galerie, který tímto přístupem transformuje v jakousi platformu schopnou jednotně pojmout jednotlivá díla v jednotný celek. Součástí vernisáže je hudební vystoupení.

Line up:
Elektrokola (@anelkenzh inst) 18.00-19.00
Dzionysus (@dzianiskrylou inst) 19.00-20.00
Kavkaz Widow (@lea_elisha inst) 20.00-21.00

⭐️Celoroční výstavní program GAMU je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu Hlavního městy Prahy.
⭐️Mediálními partnery jsou Artalk, Artmap a jlbjlt.

prodlouženo do 16. 6.

📌Open call do Galerie AMU pro rok 2025
Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 31.5. 2024 na veronika.danhelova@famu.cz.

📌Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro rok 2025. Výzva je určena české i zahraniční umělecké komunitě a kurátorstvu; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií a filmu). Délka výstav v GAMU se pohybují mezi čtyřmi a šesti týdny.

📌Seznam požadovaných příloh:
• podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany)
• strukturovaný životopis předkladatele
• stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia
• rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování

📌Galeri AMU zajišťuje:
• dohled na výstavách
• technickou podporu
• grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)
• základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fcb, inzerce v tištěné Artmap, newsletter, TZ na Artalk)
• produkční náklady do výše 30 000 Kč (materiál, honoráře, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí zde: https://www.gamu.cz/cs/o-galerii/

Kontaktiní osoba:
Veronika Daňhelová, veronika.dahelova@famu.cz, +420 603 425 057

📌Galerie AMU se sídlem na Malostranském náměstí 12 funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z AMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol. Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie jsou náročnější, kurátorsky uchopené výstavy etablovanějších umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín.
Galerie AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
www.gamu.cz
facebook event

11.4. – 31.5.2024 (vernisáž: středa 10. dubna 2024 v 18h)

Jozef Mrva ml., Philipp Kolychev

kurátoři: Šimon Kadlčák

grafika: Šimon Vlasák

Reakce na nedávné společenské transformace a na současnou bytovou krizi. Cílem projektu je reflektovat změny v chápání konceptu „domova“ v 21. století. Co se stane se sociální strukturou společnosti, když nejdůležitější životní hodnoty jsou diktovány ekonomickým systémem?

👻Technická výpomoc: Ondřej Konrád
👻PR: Lála Mysl
👻Grafika: Šimon Vlasák
👻otevřeno: čt–ne 13–19h
👻facebook event

⭐️Celoroční výstavní program GAMU je realizován za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy.
⭐️Mediálními partnery jsou Artalk, Artmap a jlbjlt.

23. 2. – 29. 3. 2024 (vernisáž: čtvrtek 22. února 2024 v 18 h)

Fuad Alymani, Jakub Hons, Jana Preková, Michelle Joy, Kateryna Khramtsova, Yeva Kupchenko, Cannupa Hanska Luger, Václav Mach, Felicia Rice, Martin Zetová

kurátoři: Gabriela Benish-Kalná

„Jako umělci žijeme na periferii. Ale jsme zrcadla. Jsme odraznými body, které prolamují bariéru.“ -Cannupa Hanska Luger

S nástupem globální informační infrastruktury jsme se stali přímými svědky rostoucího počtu humanitárních a (ne)přírodních katastrof, válek, ozbrojených konfliktů a vysídlení. Většina těchto geopolitických krizí je vnímána jako krize na periferii ve vztahu k eurozápadnímu světu. Výstava Louder zkoumá různé umělecké přístupy jako jazyk, který překračuje hranice a přibližuje periferii k centru. Těmito strategiemi poskytuje prostor pro odpovědi, reakce a odpor vůči těmto krizím a vytváří tak prostor pro jejich zesílení.

„Role umělce ve společenské struktuře sleduje potřebu měnící se doby:
V době společenské stagnace: aktivizovat
V době klíčení: vynalézat nové plodné formy
V době revoluce: rozšiřovat možnosti míru a svobody
V době násilí: nastolit mír
V době zoufalství: dávat naději
V době ticha: zpívat „     – Judith Malina

⚡️Grafický design: Žofia Fodorová
⚡️Technická výpomoc: Jonáš Balcar, Jonáš Balcar, David Škourek, Jakub Hons, Václav Mach
⚡️PR: Lála Mysl
⚡️otevřeno: čt-ne 13-19h
⚡️facebook event

26. 01. – 04. 02. 2024 (vernisáž: čtvrtek 25. ledna 2024 v 18h)

Tereza Chudáčková, Eva Rotreklová, Viktorie Štěpánová, Alena Kolesnikova, Eliška Lubojatzká, M. A. Šulc, Matěj Martinec, Tara Šelířová, David Šourek, Jonáš Balcar Adam Kácha, Michaela Kozáková, Veronika Poslední, Emma Erben, Benjamin Bílek, Max Čuhel, Eva Gabrižová, Erik Humlíček, Eri Pelikánů, Yana Kadurina, Tereza Muricová, Sofie Gjuričová, Nikola Šmeralová

grafika: Šimon Vlasák

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU, dílny Marie Lukáčové a Martina Blažíčka.

👹PR: Lála Mysl
👹otevřeno: 26. 01. – 04. 02. 2024, denně 13-19h
👹 facebook event

16. 1. – 21. 1. 2024 (vernisáž: 15. 1. 2024 v 18.00)

Klauzurní výstava studentů*ek 1, ročníku Ateliéru klasické fotografie FAMU Hodiny mezi psem a vlkem + Soutok

autoři a autorky:

Barbora Nosková, Ema Mihálová, Filip Doležal, Adéla Geierová, Jan Liška, Krylou Dzianis, Anna Smutná, Eliška Suchá, Rosalie Tomková, Viktória Weiszová, Feiyun Zhao, Kuba Nowak Mikolaj, Katarzyna Serwatka, Antoni Wojciech Swark, Jsoue Aguiniga Valadez, Ashir Singh, Lucie Hradecká, Natálie Hájková, Sabina Můráňová, Michaela Stehlíková, Barbora Vyhnálová

14. 12. 2023–12. 1. 2024 (vernisáž: středa 13. prosince v 18h)

Tereza Chudáčková, Mária Júdová, Kateřina Konvalinová

kurátoři: Lea Petříková

grafika: Šimon Vlasák

produkce: Eliška Klimešová

Výstava se zabývá tématem změněných stavů vědomí v různých kontextech skrze perspektivu současných vizuálních umělkyň pracujících s pohyblivým obrazem. Výstava propojuje koncept „alterity“, tedy podle teoretičky Anny Powell „stavu změny“, s pohyblivým obrazem současných umělkyň jakožto prostředkem zkoumání možností posunů a alterací v senzorickém, duchovním, společenském, i politickém smyslu.

🌙Mária Júdová vystudovala Digitální média na Akademii umění v Banskej Bystrici a Centrum Audiovizuálních studií na FAMU. Zkoumá kreativní potenciál digitálních technologií, zvláště v kontextu tance a pohybové performance; tvoří audiovizuální performance, interaktivcní instalace i XR díla. Má za sebou množství prezentací (např. Sonar Hong Kong, Japan Media Arts Festival, Cinedans, Berlin Atonal, Sensorium, ad.) a spoluprací, třeba s Rambert Contemporary Dance Company in London, nebo Yamaguchi Center for Arts and Media.

🌙Tereza Chudáčková je studentkou magisterského programu Centra audiovizuálních studií na FAMU, kde absolvovala už bakalářské studium. Věnuje se pohyblivému obrazu i zvukové tvorbě, je součástí zvukového tria Seaslugs. Film Krásně sviť a krásně hleď, z uší roste krasohled, který vytvořila ve spolupráci s Klárou Ondračkovou, získal Zvláštní uznání v soutěži českých experimentálních filmů Exprmntl.cz na MFDF Ji.hlava 2020. 
🌙Kateřina Konvalinová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a v současné době doktorandkou na FaVU v Brně, studijní zkušenosti má také z DAMU či z indonéského Seni Institut Yogyakarta. Věnuje se videu, performance, a také participativním projektům a ekologickému zemědělství. Samostatně vystavovala v galeriích etc., City Surfer Office, nebo Berlínskej Model, věnuje se také v rapu v projektu Lobbyboy&saab900turbo.

🌙Technická výpomoc: Ondřej Konrád
🌙Překlad: Vít Bohal
🌙PR: Lála Mysl
🌙otevřeno: čt-ne 13-19h/thu-sun 13-19h
🌙facebook event

3. 11.— 3. 12. 2023 (vernisáž: 2. listopadu 2023 v 18 h)

Tereza Bartůňková, Darja Čančíková, Jan Čumlivski, Palo Čejka, Rebecca Gray, Barbora Haplová, Tomáš Hauser, Jiří Havlíček, Juraj Horváth, Františka Iblová, Tomáš Klepoch, Kateřina Košíková, Martin Kubát, Monogramista T•D, Kryštof Pešek, George Radojčič, Barbora Satranská, Matěj Smetana, Jantra Šímová, František Týmal, understructures, Karolína Vilímovská, Anna Vohralíková, Anna Wysocká, Alžběta Zemanová

kurátoři: Michal Kindernay & Klára Zahrádková

grafika: Žofia Fodorová, Magdalena Konečná

Výstava tematizuje umění autorské knihy a autorského filmu, definuje prostor, kde se setkávají materialita, tradiční, experimentální a současné tendence v přístupu k výtvarným kategoriím dvou odlišných médií. Kniha se jako moderní umělecké dílo etablovala v 60.letech, film v době světových avantgard. Obě experimentální formy tradičního média, oscilují na pomezí neustálého dialogu mezi současným uměním a bohatými vnitřními často solitérními světy autorů, jejich hlasy se ozývají někdy až posléze nebo prostřednictvím šťastných nálezů v pozůstalostech, v šuplících či archivech. Přizvaní autoři jsou komplexními umělci, účastní se všech fází tvorby a přípravy díla, včetně výběru papíru, formátu, vazby a dále publikace a distribuce. Výběr autorských knih i filmů poukazuje na tendence současných umělců a umělkyň, kteří s médiem knihy a filmu udržují kreativní dialog. Autorské knihy v galerii se proměňují v instalace nebo galerijní situace, filmy opouštějí promítací aparáty a nabízejí nové možnosti čtení.

👾Instalace: Patrik Trska, Mikuláš Suchý, Honza Tomšů, Ondřej Konrád, autoři a kurátoři
👾Poděkování: Zdeněk Helfert, Anka Helfertová, Kristina Fišerová, Marie Kohoutová, Michaela Kukovičová, Ondřej Trnka, Vladimír Just
👾PR: Lála Mysl
👾otevřeno: čt-ne 13-19h
👾facebook event

 

2. 11.— 5. 12. 2023 (vernisáž: 2. listopadu 2023 v 18 h)

kurátoři: NAMU

Již tradiční výstava českých a zahraničních novinkových publikací z oblasti filmu, hudby, divadla, tance, fotografie a nových médií vyroste letos v prostorách Galerie AMU na Malostranském náměstí.
Na místě si budete moci prolistovat a případně se slevou zakoupit skoro 300 novinkových publikací.
Část knih a doprovodný program tentokrát věnujeme udržitelnosti v umění. Těšit se můžete na workshop ruční knižní vazby a přednášku o udržitelnosti akademického publikování. Souběžně budete moci v tomtéž prostoru vidět také výstavu autorských knih a filmů „Papír a film“. Společnou vernisáž chystáme 2. 11. v 18 hodin.

💖Grafika: Žofia Fodorová, Magdalena Konečná
💖PR: Lála Mysl
💖Otevřeno: čt-ne 13-19h
💖Web Výstavy: https://bookme.namu.cz/

20.10. –⁠ 29. 10. 2023 (vernisáž: čtvrtek 19. října v 18h)

Johannes J. Wagner, Jan Štěpánek, Jenny Sternwaldová, Eliška Drastíková, Gustav Sonntag. Anna Šmídová, Miroslav Jirele, Susan Witwer, Tomáš Honz, Kateřina Hubená, Roland Gräfe

grafika: Žofia Fodorová

Jedinečná a nezaměnitelná krajina Českého středohoří s kuželovitými kopci sopečného původu už po staletí inspiruje umělce z obou zemí. Nové podněty a motivy pro svou tvorbu zde našla celá řada malířů již od dob romantismu – Caspar David Friedrich, Adrian Ludwig Richter nebo Antonín Mánes a později na ně navázala celá řada dalších českých I německých umělců. Různorodost tvůrčích přístupů a nový pohled na České středohoří očima současných umělců nabízí výstava s názvem KRAJINA ’23, která vznikla v rámci česko-německého plenéru Kulturním centrum Řehlovice. Účastníci plenéru, který organizovala Nadace Rolanda Gräfeho – Nadace pro umění a kulturu ve spolupráci s katedrou scénografie pražské DAMU, se nechali inspirovat krajinou Českého středohoří a po dobu tří dnů malovali na několika různých místech v okolí Řehlovic a Litoměřic.

Zúčastnění Umělci:
🌿Jan Štěpánek
Vedoucí katedry scénografie na pražské DAMU, scénograf, kostýmní výtvarnik, pedagog, ale věnuje se i malbě.
🌿Jenny Sternwaldová
Obor scénografie, 2. Bakalářský ročník.
🌿Eliška Drastíková
V roce 2021 absolvovala JAMU (ateliér scénografie), nyní DAMU 1. Magisterský, obor scénografie.
🌿Anna Šmídová
2. Ročník magisterského studia, obor divadelní scénografie, v divadle DISK (katedra činoherního divadla).

🌿Roland Gräfe
Umělec na volné noze, absolvoval večerní studium na HfBK Dresden a člen Spolku drážďanských umělců; v roce 2014 založil Roland Gräfe Foundation – Foundation for Art and Culture.
Charakteristická je pro něj výrazná barevnost, redukovaný formální jazyk a rychlý a spontánní pohyb jeho obrazů.
🌿Susan Wittert
Dokončila studium malby a grafiky na Vysoké škole výtvarných umění v Drážďanech. Od roku 2004 působí na volné noze.
Její portréty mají vzrušující homogenitu díky osvětlení a barevné teplotě, která je velmi blízká obrazovému chápání starých mistrů, ale je stále přítomná.
Její zde vystavená umělecká díla zachycují zvenčí opuštěnou budovu v Milešově. Dílo Anny Šmídové vlevo nahlíží do interiéru téže budovy, teprve zde se ukazuje, v jakém je stavu.
🌿Tomáš Honz
Patří mezi nejviditelnější mladé krajináře u nás. Dosavadní většinu jeho tvorby tvoří plenéry, které vznikají alla prima a lze v nich najít odkaz na malíře 19. století nebo asijskou kaligrafii. Nevyhýbá se kulturní krajině, a tak kromě skal, stromů a řek zaznamenává i sady, silnice nebo rozbořená místa.
Zajímavou součástí jeho tvorby jsou noční náměty, které maluje jen v přítomnosti světla z čelovky. V plenérech usiluje o vystižení unikátní atmosféry daného místa a času. Čím dál tím více se ale věnuje i tvorbě v ateliéru. V něm se zpravidla soustředí na větší formáty, které z plenérů vychází a obohacují krajiny o mytologický a fantaskní náboj.
🌿Gustav Sonntag
Narodil se v Berlíně v roce 1994 a od roku 2015 studoval na Univerzitě grafiky a knižního umění v Lipsku. Umělec, fascinovaný „mezilidskými konstelacemi“ a zkoumáním individuality člověka, se soustředí především na to, aby ve zdánlivě obyčejných situacích ukázal neobvyklé. Spojením snů, spirituality a reality jde Sonntagovi o vytváření a prezentování nové pravdy. Důležitou roli hraje také časové hledisko a procesní povaha vnímání.
Sonntag často používá fotografie ze svého archivu, mění to, co vidí, nebo spojuje různé motivy, aby vytvořil novou atmosféru s narativními aspekty a ilustroval pocity a vyprávěl příběhy. K vytvoření té nejkrásnější iluze využívá různé malířské techniky, jako je tradiční olejomalba, malba akrylem či lazurou, až po částečné nanesení plátkového zlata nebo prostou náhodu.

🌿otevřeno: denně 13-19h
🌿facebook event

15. 9.—14. 10. 2023 (vernisáž: čtvrtek 14. září v 18h)

Veronika Čechmánková, Gijs Gieskes, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Ruta Putramentaite, Kateřina Konvalinová, Denisa Langrová, Erika Velická

kurátoři: Martin Netočný

architektonické řešení: Petr Lhoťan

grafika: Pavla Nečásková, Šimon Vlasák

produkce: Josefína Frýbová

Výstava O the Hoe, the Hoe, the Hoe je výstavou o způsobech vyprávění. Pomocí zastoupených děl a dalších artefaktů se snaží předestřít příběhy, v nichž člověk zastává pozici jednoho z mnoha relevantních subjektů. Setkáváme se tak hned s několika novými typy narativů, které nejsou pouhým instrumentem vedoucím posluchačstvo a diváctvo ke svému závěru, nýbrž svébytným tvarem, jenž přiznává sobě samému i všemu, co zahrnuje, určitou míru autonomie. Pokud na okamžik poodstoupíme, zjistíme, že takovým samovolně utvářeným příběhem by se jednou mohla stát také krajina okolo nás. Jakou roli v její nové definici sehrají prostředky současného umění, není zatím příliš jasné. Na první pohled je ovšem patrné, že spoluutvářejí prostor, v němž jsou nové formy storytellingu stěžejním tvůrčím principem. Jinak tomu není ani na této výstavě.

Doprovodný program:
Do posledního drnu, 23. 9. od 13:00
sraz před GAMU (Malostranské náměstí 12, Praha 1), doba trvání: 90 minut

Komentovaná procházka po městských parcích zaměřená na sběr a využití bylin rostoucích mimo pozornost správců i běžných návštěvníků.

Vylouhuji se výluhem, 12.10. od 17:00
prostory GAMU (Malostranské náměstí 12, Praha 1), doba trvání: 90 m​​inut​​

Byliny, které výstavu obohatily vlastním sušením, najdou praktické využití zašité do koupacích polštářů. Workshop provede účastníky výrobou jednoduchých objektů určených k přípravě bylinné lázně. Program je určen pro děti a dospělé bez senné rýmy.

Komentovaná prohlídka, 7. 10. od 13:00
​​prostory GAMU (Malostranské náměstí 12, Praha 1), doba trvání: 45 minut

Prohlídka výstavy s kurátorem poskytne prostor pro diskuzi o zastoupených dílech, užitých konceptech i o všem souvisejícím, co v galerii není přítomno.

10.8. – 9.9.2023 (vernisáž: středa 9. srpna 2023 v 18 h)

Artur Magrot

kurátoři: Nina Moravcová

grafika: Šimon Vlasák

V posledním roce se Artur Magrot v neustálé potřebě hledání alternativ pro pohyb v systému, jehož jsme chtě nechtě součástí, i prověřování hodnot jako domov či osobní prostor, jež jsme byli v době pandemie nuceni nahlédnout ze zcela nových perspektiv, vědomě uchýlil k dlouhodobému bezdomoví. Své poznatky zachycoval ve vlastních textech i formou vizuálních záznamů. Prostřednictvím termokamer snímal svá dočasná útočiště, místa kumulace tepla. Ve snaze o zachycení neviditelných, ale přítomných otisků těla tak mimo jiné vytvořil bizardní kalendář, mapující trajektorie vlastního pohybu za poslední rok. Tato Instantní hra – jak svůj poslední projekt nazval – je u konce. Pro Magrota byla výjimečnou zkušeností a přínosem ve výzkumu témat, kterým se dlouhodobě věnuje – především vymezování vlastního prostoru, ohledávání strategií mocenského dohledu a role, jakou v těchto sférách sehrávají moderní technologie. Získané poznatky hodlá promítnou do plánovaného výstavního projektu pro GAMU a dále zhodnotit v rámci doktorského studia na Akademii výtvarných umění v Praze.
Na vernisáži zahrají Ocassional Djs.

Vernisáž: 9.8. 18:00
Otevřeno: st-ne 13-19h
10.8. – 9.9.2023

20.6 2023-9.7.2023 (vernisáž: pondělí 19. července 2023 v 19h)

Adrián Kriška, Alena Kolesnikova, Gabriela Palijová & Žil Vostálová, Klára Kacířová, Prokop Jelínek

Výstava diplomových prací Centra audiovizuálních studií, FAMU.

Otevřeno denně od út 20.6 2023 do ne 9.7.2023

08.6.2023 - 14.6.2023 (vernisáž: čtvrtek 8. června 2023 v 17 h)

Scénografie, Filmová Scénografie, Kostým/Maska, Volná Tvorba

Výstava prací studentů Katedry Scénografie – PQ23
Studentská expozice v ateliéru KS DAMU – PQ23 je kombinovaná výstava
výtvarných prací a prostorových objektů/instalací z období 2019 – 23.
Objekty a umělecká díla jsou propojením mezi akademickým a uměleckým
směřováním Katedry Scénografie, tématem PQ23, tedy pojmem „Rare“ a
kontinuálním procesem objevování a redefinice, co vše pojem scénografie znamená.

8. – 14. 6. GAMU
Výstava bude otevřena: 8. – 14. 6. 2023 13h – 19h

8. – 18. 6. 2023, DAMU Ateliér Katedry Scénografie, hlavní budova 4. patro, Karlova 26, 116 65, Praha 1
Vernisáž: 8. 6. 2023 v 17.00
Výstava bude otevřena: 9. – 18. 6. 2023 10h – 18h
Komentovaná prohlídka 15. 6. 2023 od 16.00

29. 5. — 4. 6. 2023 (vernisáž: úterý 23. května 2023 v 19 h)

Adam Kácha, Tereza Chudáčková, Jonáš Balcar, Eva Rotreklova, Tara Šelírová

kurátoři: Marie Lukáčová

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU, dílny Marie Lukáčová, Georgy Bagdasarova a Martina Blažíčka.
Otevřeno denně 13 — 19h.

23.05.2024 (vernisáž: úterý 23. května 2023 v 21 h)

Simona Rozložníková

Po okně leze moucha, ta tlustá co se ji říka masařka. Okenní tabulku tu křižuje už celou věčnost. Lidem se většinou hnusí, ve skutečnosti je ale krásná, kovově zelená a modrá, s průsvitnými křídly protkanými stříbrnými nitkami. Už dlouho tu leze po skle, a neví jak se dostat ven. Venku přitom svíti slunce, září tam barvy a fouká vítr. Mohla by si létat, jak by chtěla. Jen to okno ji tu pořád drží! Někde přece musí být škvíra, kudy se dostane z toho fádního, šedivého pokoje ven. Z té osamělosti. A konečně! Tady je! Našla ji. Byl nejvyšší čas. Slunce zrovna zapadá, obloha se krásně vybarvila doruda, ještě si těch barev trochu užije !
( Milena Štráfeldová – O té co si říkala Toyen)

Absolventké predstavenie Simony Rozložníkovej, študentky Katedry Nonverbálniho divadla, HAMU. Je site specific imerzívnym divadlom … akousi „pantomimickou výstavou“ zasadenou do priestorov Galerie AMU. Inšpirované životom, osobnosťou a tvorbou TOYEN.

Koncept, réžia a hraje : Simona Rozložníková
Pedagogické vedenie a supervize : Radim Vizváry
Scéna a kostými: Aleš Vancl
Light design : Lukáš Klíma

„V potemnělém sále života, sleduji projekční plátno svého mozku “
Toyen

14. 4. - 20. 5. 2023 (vernisáž: 13. 4. 2023 od 18:00 )

Louisa Havránková, Ava Holtzman, Eliška Klimešová, Adam Rolex, Tereza Šimoníková, Jakub Tulinger, Šimon Varaus

kurátoři: Jiří Ptáček

grafika: Magdalena konečná, Šimon Vlasák, Pavla Nečásková, Žofia Fedorová

V geologii termín „opilý les“ označuje porost, který vyrůstá na pomalu se sesouvajícím svahu. Kmeny stromů rostou všelijak nakřivo, les působí neuspořádaně a to geologům signalizuje, že se podloží hýbe. V názvu výstavy, na níž se setkají studující z ateliérů katedry fotografie FAMU v Praze, je opilý les odkazem k nestabilitě podmínek, v nichž tito mladí lidé vyrůstají, a k umělecké tvorbě coby opakovaným pokusům o udržení rovnováhy. Prostřednictvím jejich prací však výstava poukazuje i na to, jak na tyto pohyby reaguje nástroj, jež paušálně nazýváme fotografií, a také „její katedra“.

dernisáž a komentovaná prohlídka: 19. 5. v 18:00

do 18.6.2023

Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro doplnění programu galerie v roce 2024. 

Výzva je určena českým i zahraničním umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií).

Délka výstav v GAMU se pohybují mezi třemi a šesti týdny.

Seznam požadovaných příloh:

  • podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany) 
  • strukturovaný životopis předkladatele
  • stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia
  • rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování

Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 18. 6. 2023 na veronika.danhelova@famu.cz.

Galerie AMU zajišťuje:

  • dohled na výstavách
  • technickou podporu
  • grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)
  • základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fcb, inzerce v tištěné Artmap, newsletter, TZ na Artalk)
  • část produkčních nákladů (materiál, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí  na webu v sekci o galerii

 

17. 2. – 25. 3. 2023 (vernisáž: 16. 2. 2023)

Aika Akhmetova, Ella CB, Sarah Dubná, Natasja Loutchko, SPIT (Marta Orlando, Clémentine Roy, Natasja Loutchko), Hana Garová, Mary Neely and Mika Bar-On Nesher

kurátoři: Natálie Kubíková

Každý přístup je ve výstavě reprezentován jako intimní observačních nástroj, se kterým můžeme kolektivně uvažovat nad konceptem queerness v rámci konstruktů jako je rodina, přátelství, vztahy a další sociální interakce. Otázky rodiny, sousedství či kulturních stereotypů prezentuje skupinová výstava mezinárodních ženských a non binary umělkyní a umělců. Vystavená díla se orientují na umělecké praxe bez explicitního rozeznávání současné queer kultury a odkazují se na intimnější roviny komunikace a předávání informací, odporu či zázemí. Výstava odkazuje převážně k intimnější rovině zobrazování ženských homosexuálních narativů a zabývá se zastíněním lesbické přítomnosti v kolektivní představivosti.

Vernisáž: čt 16. 2. 2023 od 18:00

Otvírací doba:
čt – so 13:00 – 19:00 nebo po domluvě

7. 2. – 9. 2. 13:00–19:00 (vernisáž: 6. 2. v 19.00)

Tomáš Rampula, Gabriela Palijová, Martin Dušek, Žil Julie Vostálová, Tereza Chudáčková, Eva Rotreklová, Viktorie Štěpánová, Eliška Lubojatzká, Karolina Hnětkovská, Jáchym Ozuna, Klára Kacířová, Lucie Myslíková, Matěj Martinec, Tara Šelířová, David Šourek, Jonáš Balcar, Nea Cindr, Adam Kácha, Michaela Kozáková, Veronika Poslední

foto: Martin Blažíček

17. – 26. 1. 2023 (vernisáž: 16.1. v 19:00)

Adam Mička, Lucie Hradecká, Varvara Gorbunova, Tianning Deng, Ashir Singh, Andrea Olsen, Kaczmarczyk Zofia, Zuzanna Bielecka, Wiktor Robert Marcinkowski, Mercer Breitenbach, Irma Brifordová, Černická Anna, Havránková Louisa, Krisztina Kocsis, Vojtěch Kůrka, Lucie Sasínová, Tereza Šimoníková, Barbora Švejnochová, Selinšek Maja, Aleks Herc, Helen Mountaniol, Maria Elisa Koskivirta

10. – 13.1. 2023 (vernisáž: 9.1. v 18.00 )

Michael Lozano, Jakub Prašivka, Jonathan-Antonín Machander, Raphael Taterka,Tatiana Lvovská, Radim Hořelka, Lisa Philippon, Yutong Xie, Quoc Vinh Tran, Jakub Tulinger, Sarah Kidder, Swati Indeera Parwani

trvání výstavy: 10.–13.1. 2023

vernisáž: 9.1. v 18.00

otevírací doba út–ne 13:00–18:00

Výstava studentů Ateliéru dokumentární fotografie FAMU. Jedná se o trváním krátkou, ale zároveň i jedinečnou příležitost nahlédnout do hlav lidí, kterým není lhostejný stav věcí okolo nich. Ať už se jedná o genderovou nerovnost, vůči klimatu arogantní velikášská gesta na Kralickém sněžníku, pohled vietnamské komunity na život ve večerce, kulturu amerického wrestlingu, zahradu a komunitu jednoho domku, kreatury čekající na svou knihu v army stylu, odpovědi ostatních na smysl umění, kvasnice kvasící dle přístupu světla, zpověď jedné ženy čelící kulturním a genderovým stereotypům v Indii, ohnuté zátylky lidí hypnotizujících displeje telefonů, štěstí a bezpečnost jednoho údolí v čínské provincii Sin-ťiang, způsob konstituování veřejných prostranství psychiatrické léčebny v Bohnicích (anebo kdekoliv jinde). Nemusíme křičet, abychom byli slyšet a proto nyní zašeptáme: „Tohle jinde neuvidíš“.

25.11. od 21:00, 26. 11. 2022: 15:30 - 18:00 (vernisáž: pátek 25. 11. 2022 od 21:00)

Třídenní festival plný tance na spoustu způsobů. NOVÁ GENERACE je platformou pro veřejnou prezentaci prací studentů Katedry tance HAMU – nastupující generace choreografů a tanečníků.

Více informací na Facebookové události.

pátek 25. 11. 2022, 21:00
sobota 26. 11. 2022, 15:30 – 18:00

Promítání krátkometrážních filmů, které vznikly v posledních letech ve spolupráci studentů choreografie Katedry tance HAMU a studentů Katedry kamery FAMU v rámci předmětu Tanec a kamera vedeného MgA. Markétou Jandovou, Ph.D. 

NOVÁ GENERACE je platformou pro veřejnou prezentaci prací studentů Katedry tance HAMU. Partnery této platformy jsou AMU, HAMU, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, divadlo DISK a Taneční aktuality.

14. – 20. 6. 2022, otevřeno od 13:00 do 19:00 (vernisáž: 13. 6. 2022 od 18:30)

Karolína Hnětkovská, Klára Kacířová, Matej Martinec, Jáchym Ozuna, Gabriela Palijová, Tamara Pauknerová,  Tomáš Rampula, Anastasia Rybalchenko, Alexandra Sihelská, Sofia Sováková, Žil Julie Vostalová

kurátoři: Georgy Bagdasarov

Ústředním tématem křížení je transformace; z jednoho místa na druhé a někdy i skrze různé fáze stvoření. Pokud jsou postavy propojeny „přechodem“ – přesunem zpět (nebo dopředu či dozadu), ale vůbec ne dopředu/dolů, pro nově příchozí to může být velmi matoucí… teď je to těžké, protože zcela nepochopili, že lze změnit místo, aniž by se něco změnilo, pokud měl člověk čistou mysl ve všem ostatním! Myšlenkou přechodu je udělat věci zajímavější a méně frustrující. Ten svět vypadá až příliš reálně: stavby, cesty začnou tikat dohromady těsně před tím, než se jejich čas vymkne z rukou, a přitom se každou vteřinu, kdy je obcházíme, cítíme je jako zcela nové objekty; takže tyto změny probíhají s větší rychlostí než obvykle, i když se tu opravdu nic nebortí…

24. 2. - 10. 3. 2022 (vernisáž: čtvrtek 24. února 2022 v 18 h)

19. 11. – 19. 12. 2021 (vernisáž: Zahajovací den ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 13 – 19h.)

Aleš Čermák

Supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Jan Bárta, Petr Skala, Matouš Hejl
Teoretický support: Jakub Albert Ferenc, Marie Štindlová
Sound design: Matouš Hejl
Grafický design: Terezie Štindlová
Technická podpora: HAMU/ GAMU

Slovem tělo označujeme ono neustále se proměňující uskupení kostí, masa a krve, avšak ve skutečnosti zde žádná taková entita jako tělo není. Klamný pocit hmotně existujícího já. V každém jednotlivém póru těla se zjevují nekonečné oblasti – prázdné prostory moudrosti – místa kreativity.

 

Sborník textů TTN1-TTN3 obsahuje texty ze všech tří částí TTN. Texty jsou řazeny chronologicky a obsahují také aktualizované vydání work-in-progress textu Nekonečný manuál: The transversal Navigation

video Miroslava Konečná

foto Světlana Malinová

20. 10. – 11. 11. 2021 (vernisáž: v úterý 19. 10. 2021 v 19h)

Karel Vostárek

kurátoři: Karel Kerlický

Výstava s názvem Podzimní prořez představuje bezmála 40 let tvorby výtvarníka, scénografa, herce, režiséra a pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU Karla Vostárka. Vystaveny budou výtvarné návrhy, makety scén, loutky, scénické objekty a fotografie z inscenací a performancí, ale i sochařská tvorba a dokumentace realizovaných projektů.

Součástí expozice bude také videoprojekce.

V rámci vernisáže vystoupí Čechomor

video Miroslava Konečná

foto Světlana Malinová

15. 9 - 7. 10. 2021 (vernisáž: úterý, 14. 9. v 18:00)

 Světlana Malinová, Anežka Horová, Marina Hendrychová, Abelardo Gil Fournier, Matěj Martinec, František Fekete, Daniel Burda, Aleš Zůbek

kurátoři: Lukáš Likavčan

„Metabolický pohled“ začíná u myšlenky, že lidská ekonomie je pouze pokračováním přírodní ekonomie jiným způsobem – a to až do té míry, že pojmy jako „logistika“ nebo „infrastruktura“ můžou sedět stejně dobře na průmyslové zóny jako na ekosystémy, na výrobu a přepravu zboží jako na fotosyntézu a potravinové řetězce. Co kdybychom ale začali považovat i lidskou kulturu a komunikaci za součást přírodních metabolismů? Nenašli bychom pak kolem sebe zvířata, rostliny, houby, bakterie, neživé předměty i celá společenství organismů, které na nás neustále promlouvají a které nám něco ukazují nebo nás naopak varují?

Výstava je součástí Fotograf Festivalu #11

video Miroslava Konečná

foto Lenka Janíčková

15. 7. – 27. 8. 2021 (VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO 3. 9. 2021) (vernisáž: čtvrtek 15. 7. 2021 od 13 – 19h.)

 

 

Autor projektu: Aleš Čermák
Teoretický support: Jakub Albert Ferenc
Supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Matouš Hejl, Petr Skala
Hosté: Roman Radkovič Collective
Grafický design: Terezie Štindlová
Sound design: Matouš Hejl
Dokumentace: GAMU
Anglický překlad: Vít Bohal
Kurátor a Koordinátor projektu: Petr Krátký (GAMU)

Ruce a ostatní končetiny jsou považovány za části těla. Proč by tedy všechny bytosti mající tělo nemohly být považovány za součást jediné bytosti? Neexistuje postižené tělo, ale pouze postižené socioekonomické systémy.

Z pohledu jiného nemusí být slabost pomalostí nebo slabý/slabší nemusí být nutně pomalý/pomalejší, ale dosahuje jiné rychlosti, než je rychlost média, které zrovna teď obýváte. „Nemocný“ zde nemusí nutně znamenat „viditelně nemocný“. Nemoc zahrnuje to dosud nerozpoznané, se kterým je zacházeno tak, jako by se o žádnou nemoc nejednalo. Přijmout vlastní zranitelnost a křehkost, aby bylo možné reorganizovat – přeprogramovat vztahy, a to jak k sobě samým, tak i v širším společenském kontextu.

Jsou naše těla oním nebezpečným biologickým faktorem? Je samotné tělo jádrem této krize? Začneme si všímat těl až poté, co onemocní? Existuje více než jen jedna neviditelnost? Uniká neviditelnost z každodenní zkušenosti? Co znamená ocitnout se vedle neviditelného?

 

Ve skutečnosti už se světem dávno nekomunikujeme_Aleš Čermák

Odcizení a prostor pro radikální lásku_Jakub Albert Ferenc

Klikněte zde pro přesměrování na stránku projektu.

 

The Transversal Navigation spojuje vizuální a performativní jazyk_rozhovor o projektu pro UNIVERSITAS

 

foto Lenka Janíčková

24. 6. – 2. 7. 2021 (vernisáž: 24. června 2021 v 17:00 – 19:00)

Marina Hendrychová, Adrián Kriška, Marie-Anna Šulc Hajšman, Aleš Zůbek, Eliška Lubojatzká, Karolína Hnětkovská, Jáchym Ozuna, Klára Kacířová, Alena Kolesnikova, Ester Grohová, Lucie Myslíková, Martin Dušek, Prokop Jelínek, Lucie Ščurková, Matěj Pokorný

kurátoři: Martin Blažíček

Ve fikčním světě japonské sci-fi Final Fantasy se lze setkat s fantazijními prvky žánru sword & sorcery, skutečnými i alternativními historickými reáliemi, manga charaktery, stylizovanými komiksovými bytostmi i relativně civilními postavami. Na první pohled zběsilý mash-up žánrů a prvků východních i západních (pop-)kultur je nepřehledně eklektickým světem apropriací, odkazuje ale i ke světu, kde se prolínají velké dějiny se sny, osobní pamětí a soukromou spiritualitou jeho aktérů. Výstava ročníkových prací Centra audiovizuálních studií si propůjčuje název herní série i jako odkaz k vyústění několikaleté celoplanetární pandemie do nezbytné představy nové „finální fantazie“ nadcházející budoucnosti. Je-li zkušenost posledních dvou let dělící čárou za starým světem, do jakého nového světa budeme vstupovat? Finální fantazie odkazuje k aktuální rekonfiguraci představ budoucnosti jako místa umocněné spirituality, magie a privátních rituálů. Podobně jako v herním světě, klíčovou roli zde hrají prvky identity a abstraktní pojem substance, který může znamenat látku, hmotu, princip, nebo základ a který slouží k praktickému přemostění rozporu mezi přírodou a technologií, nebo instrumenty a energií. Vystavená díla v tomto duchu stojí rozkročena mezi 3D vizualitou herních světů, ARG hrami, virtuální realitou, tradičními postupy a rukodělnými technikami, jako je keramika, tisk a přírodní materiály. Ty však nevytváří vzájemná napětí, ale celistvé médium pro vyprávění osobních mytologií.
Součástí výstavy je individuální prezentace projektu VR projektu Cuddle terapie, který se uskuteční v termínech oznámených na Facebookové stránce Galerie AMU: https://www.facebook.com/galerie.amu

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

Shine Bright Like a Diamond
Lucie Myslíková

Městská hra, 90 min.

pátek 25. června 17:00 – 18:30

Městská hra Shine Bright Like a Diamond je finálním výstupem rezidence Lucie Myslíkové v prostoru INI, při které adresovala problematiku současného bydlení. Cílem hráčů bude stát se dokonalými adepty pro bydlení a vyhrát výběrové řízení na ubytování v luxusní rezidenci. Hra se uskuteční v prostoru bytové rezidence Diamond River od 17:00, poté bude následovat společný přesun na vernisáž v prostoru INI. Více na fb.com/iniprojectprostor

Cuddle Terapie Galaxy
Klára Kacířová, Alena Kolesnikova, Ester Grohová

VR instalace, 20 min

čtvrtek 24. června 17:00-19:00
pátek 25. června 15:00-19:00
podnělí 28. června 15:00-19:00
čtvrtek 1. července 15:00-19:00

Cuddle terapie je forma terapie zaměřující se na asexuální dotyk a jeho deprivaci v dnešní společnosti. Dotyk může pomáhat produkovat hormon oxytocin, který pozitivně ovlivňuje naše sociální chování a díky němuž se ve světě cítíme bezpečněji. Z důvodu pandemických opatření jsme se pokusily nasimulovat cuddle terapii skrze virtuální prostor a haptické objekty. Instalaci je možné navštívit individuálně v uvedených časech po rezervaci na fb.com/galerie.amu

video Miroslava Konečná

foto Lenka Janíčková

10. – 18. 6. 2021 (vernisáž: Zahajovací den 10. 6. 2021 od 13:00 - 19:00 (od 17:00 za osobní účasti autorů))

Nehmotný zásah IIIII

Interpretace
Idea
Informace
Invence
Inspirace
Interpretační centra v krajině a v procesu

Photo FAMU + DAMU KALD + Multimédia VŠE + IPR PRAHA
představují výsledky semestrální práce na přípravě interpretačních center v oblasti připravovaného příměstského parku Soutok.

Prezentace rozpracovaných projektů a idejí studentů 3 vysokých škol, kteří připravují interpretační místa v krajině v oblasti plánovaného příměstského parku Soutok. Projekty vznikaly během období s mnoha omezeními volného pohybu v mentálním a hybridním prostoru. Během prázdninových měsíců bude probíhat jejich zhmotnění, v týmech, materiálu i prostoru. První fyzické představení proběhne přímo na špičce soutoku Berounky a Vltavy v den podzimní rovnodennosti.

Organizační tým: Martin Stecker, Štěpánka Šimlová, Tomáš Žižka, Zdeněk Vondra, Zdeněk Ent

Grafické řešení: Jan Slabihoudek

Video: Miroslava Konečná

Foto: Lenka Janíčková

27. 5. – 3. 6. 2021 (vernisáž: Zahajovací den: 27. 5. 2021 od 13:00 - 19:00 (od 17:00 za osobní účasti autorek))

Vilma Bořkovec, Veronika Loulová

kurátoři: Ondřej Brody, Mark Ther

architektonické řešení: Matěj Kos

grafika: Jan Slabihoudek

“Ano, je to pravda. Dovezli jsme ze Salzburgu Mozartův penis”.

Operní režisérky Veronika Loulová a Vilma Bořkovec se pouští do zkoumání svých frustrací ze světa opery, které každá zvlášť svébytně zpracovává. Ve své první a pravděpodobně poslední výstavě LAST SURVIVORS kriticky nahlíží na hranice opery a zkostnatělost systému, který v opeře panuje.

 

Veronika Loulová a Vilma Bořkovec: LAST SURVIVORS
Gamu, premiéra 27.května 2021
Hodnocení­: 30 %

Buď se smát, nebo spát. Nic lepšího se při sledování nové výstavy LAST SURVIVORS v GAMU nedá dělat. Jinak ji totiž nelze přežít.

Děj slavné výstavy o maestru Mozartovi, malíři Beranovi a chlípném policejním řediteli Švejdarovi, který chce malíře obřezat a jeho penis mít pro sebe, zná snad každý průměrně informovaný operní divák.

Odehrává se roku 2021 v Praze v době napoleonských válek, které v něm sehrají svou roli. Umělkyně ovšem příběhy přesazují, jak se jim zlíbí. Je fakt, že výjimečná fantazie umělkyn a síla jimi ztvárněného dramatu může za jistých okolností časový rozpor překonat.

Ilustrativně pobíhající dinosauři v uniformách naopak jen ruší a odvádějí pozornost od vlastního intimního příběhu, který v inscenaci naprosto zamrznul. Umělkyně si ho navíc asi přečetly jen v nějaké synopsi, snad ani pořádně neznají libreto, natož noty.

Morbidním detailem je mučení Mozarta, jehož umělkyně očividně nechávají týrat elektrickým nožem, zatímco Beran v souladu s libretem říká, že nešťastník má „kolem spánku pás pobitý hřeby“. Je to maličkost vedle závěrečného dějství, jež se u Mozarta odehrává na vrcholu Andělského hradu, kde má být Mozart za úsvitu obřezán. Postavy chodí po jevišti, ale nic nevyjadřují, žádné emoce a vášně mezi nimi neplanou, a když se o ně pokoušejí, tak nabývají téměř parodických rysů.

Výstavě lze čelit humorem, výstavnímu nastudování spánkem. Z poklidného klimbání diváka vyruší ještě závěr. V něm má Mozart spáchat sebevraždu tak, že se vrhne z hradeb Andělského hradu. Umělkyně to řeší různě, ovšem skok, jaký mají v GAMU, na světových jevištích asi ještě nebyl. Mozart běží z kanceláře kamsi nahoru dveřmi, nejspíš propadne (to už je samozřejmě figurína) stropem dolů a proboří se do sklepa nebo snad do pekla, kde se za ní zvedne oblak prachu.

Do pekla, nebo aspoň do propadliště dějin GAMU patří celá výstava.

Ondřej Brody a Mark Ther

Poděkování:

Video Želvuška:
Performerka: Anna Benháková
Kamera, střih: Juliana Moska
Světla: Vojtěch Brtnický 

Video Violetta:
Violetta:  La Cuntessa
Kamera, střih: Lenka Karaka

Nahrávka:
Kristýna Fílová
Ahmad Jafar Hedar 

Video dinosauři:
kamera, střih: Filip Kopecký 

Zapůjčení rekvizit:
Jakub Mejsnar
Judita Mejstříková
RUN OPERUN z.s.

Mozartův penis:
model: Martin Talaga
odlitek: Jan Haubelt

Instalace:
Jiří Procházka 

Speciální poděkování:
Adriana Spišáková
Marek Špitálský
Justina Urbanová

 

video: Miroslava Konečná

foto: Lenka Janíčková