Výzva k podání výstavních projektů pro rok 2024

do 18.6.2023

Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro doplnění programu galerie v roce 2024. 

Výzva je určena českým i zahraničním umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií).

Délka výstav v GAMU se pohybují mezi třemi a šesti týdny.

Seznam požadovaných příloh:

  • podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany) 
  • strukturovaný životopis předkladatele
  • stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia
  • rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování

Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 18. 6. 2023 na veronika.danhelova@famu.cz.

Galerie AMU zajišťuje:

  • dohled na výstavách
  • technickou podporu
  • grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)
  • základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fcb, inzerce v tištěné Artmap, newsletter, TZ na Artalk)
  • část produkčních nákladů (materiál, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí  na webu v sekci o galerii