26. 9. – 2. 10. 2020

Effugio

Projekt Effugio je taneční instalace vycházející z tradice fyzického divadla. Snaží se odhalit časté příčiny, které člověka vedou k takto krajním řešením. Ptá se po spouštěčích a po vztahu k okolí. –>

12. 9. – 20. 9. 2020

Přítomný čas prostý

Sedm studentů vystavujících své diplomové projekty čerpá své prvotní zkušenosti z fotografie. Praxe každého z nich se postupem času vyvíjela a každý dospěl k používání jiného média a vlastního jazyka. Výstavu Simple Present Tense nepropojuje žádné společné téma, spíše sdílené fyzické a psychologické podmínky, v nichž díla vznikala. Situace informačního přetížení, nejistoty a extrémních změn ve způsobu, jakým vnímáme fyzickou realitu, vedla k radikální upřímnosti, flexibilitě a nutnosti nové přesnosti. –>

29. 8. – 6. 9. 2020

Odkrok

Název výstavy Odkrok je pro vystavující autory metaforou vyjadřující snahu nazírat na rychlý vývoj naší civilizace z nových úhlů. Může znamenat vědomé zpomalení, uvědomění si následků našich činů, snahu o udržitelnou budoucnost, roli umělce v ní nebo upozornění na přehlížené sociální skupiny a fenomény.
–>

8. 7. – 23. 8. 2020

Effort

Druhá část projektu věnovaného roli tělesného pohybu, tance a choreografie v současném umění, směřuje k otázce fyzického úsilí a aktu práce. Vůle a energie k pohybu není na poli lidského těla spojena jen s řadou funkčních mechanismů a naplňováním ideálu efektivity, ale je také územím výsostně politickým, místem kontroly i vzepření se, fyzikálních důsledků i jejich symbolického vyznění. Vystavující umělkyně a umělci se setkávají v síti struktur napnutých mezi těmito polaritami. –>

5. 3. – 28. 6. 2020

Choreography of Thought

Může být tělesný pohyb metaforou našeho myšlení? Lze ho chápat jako možnost vztahování se k myšlenkovým procesům odlišnou od jejich pouhé verbalizace? Kolem těchto otázek je vystavěn projekt, propojující výstavu se sérií přednášek, projekcí a diskuzí z oblasti vizuálního i tanečního umění.
–>

6. 2. – 16. 2. 2020

Horizont událostí II.

Skupinová výstava Horizont událostí představuje výběr aktuálních prací studentů Centra audiovizuálních studií FAMU na pomezí performance, filmu a nových médií. Výstava volně navazuje na Horizont událostí I. v Galerii Fotograf. –>

17. - 26. 1. 2020

Another Try for Explanation (but not today)

Galerie AMU představuje výběr nejzajímavějších klauzurních prací studentů Katedry fotografie FAMU. –>

29. 11. - 20. 12. 2019/ výstava prodloužena do 5. 1. 2020

Obrazy, které mohou klást odpor

Výstava "Obrazy, které mohou klást odpor" představuje nová díla Lucie Rosenfeldové, Matěje Pavlíka a Marie Lukáčové, jenž se pohybují mezi dokumentem, experimentem a fikcí a ohledávají otázku informativnosti obrazu z umělecké perspektivy. –>

9. 10. - 10. 11. 2019

Ikony a mytologie: touha po změně

Výstava se zabývá konceptem angažovanosti skrze opětovné přijetí ikonických postav a tvoření osobní mytologie, například u osobností jako Sun Ra, Patrice Lumumba či Angela Davis, a kolektivními akcemi jako například oživení ruské revoluční písně, populární legendy či analýza obrazů řízených politickým režimem.

Projekt v rámci Fotograf Festivalu připravený Bubahof ve spolupráci s Fabienne Bideaud.
–>

11. 9. - 29. 9. 2019

Basic Things

Výstava absolventů a studentů Katedry fotografie FAMU ukazuje aktuální přístupy k současnému umění ve vztahu k fotografii, imaginaci i společenským problémům. –>

17. 7. - 1. 9. 2019

Digitalia

Digitalia je výstava hostujícího kurátora, která se multi-mediální formou věnuje tématu používání sociálních médií a jejich statusu na jednu stranu přístupné umělecké formy a zároveň kulturního prostředí. Výstava si bere jako svůj prvotní impulz koncept „digitalia“, termín převzatý od kanadského filmového kritika Camerona Baileyho, který hovoří o splývání genitálií, marginálií, a drátů. –>

20. 6. - 7. 7. 2019

Emotional Twist

Výstava diplomových, bakalářských a klauzurních prací Centra audiovizuálních studií (CAS) FAMU. –>

8. - 16. 6. 2019

I’m Feeling Supersonic

Büro for All Our Troubles (BOAT)

Tematický výběr z klauzurních projektů napříč ateliéry Katedry fotografie FAMU.

–>

3.- 31. 5. 2019

Dokud se něco nestane

Procesy a mechanismy v přírodě i ve společnosti mají určitý řád. Co se však stane, pokud se tato rovnovážnost naruší? Může malá, neviditelná změna způsobit chaos? Vystavující umělci tuto skutečnost nejen reflektují, ale i zpracovávají v přímém přenosu v galerijním prostoru. –>

4.- 21. 4. 2019

Regardless

Regardless je výstava věnovaná pionýrkám elektronické hudby a zvukového umění. Výstava se skládá ze série koncertů v rámci vernisáže a komentované prohlídky a poslechu. –>

7. 3. - 24. 3. 2019

Ekonomie sluchu

Výstava Ekonomie sluchu klade akcent na nesamozřejmost toho, co se většinou snažíme vnímat jako přirozený stav – tedy recepci zvukových vjemů jako čiré informace, zbavené neustálého připomínání naší přítomné tělesnosti. –>

1.-17. 2. 2019

Compassion Fatigue

Semestrální výstava Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

14. 12. 2018 - 27. 1. 2019

CHEAP ART

Je možné vytvořit autorskou výstavu výhradně z recyklovaného materiálu a bez použití elektřiny? Cheap Art odráží dlouhodobý zájem vystavujících umělkyň o ekologii a vztah člověka a přírody, který se však v jejich tvorbě zatím nikdy neprojevil s takovou naléhavostí a důsledností. Jejich experiment je zároveň motivován snahou o radikální proměnu vlastní umělecké praxe. –>

7. 11. - 2. 12. 2018

AMERICAN IDENTITIES

Podstata americké identity tkví v její různorodosti. Současní a bývalí studenti fotografie na State University of New York at New Paltz nacházejí vizuální metaforu americké identity v paralelním zkoumání lidské individuality a sdílené zkušenosti. „Ačkoliv jsme z pohledu historie všichni odlišní, nakonec jsme všichni Američané,“ říká Leah Renee Monsour, kurátorka výstavy. –>

11. - 28. 10. 2018

MEMORY PALACE

Projekt MEMORY PALACE je o hledání nových způsobů kreativity. Skotský umělecký kolektiv Captain Lightfoot spolupracuje se studenty fotografie, scénografie, animace a choreografie na AMU na rozvíjení tvůrčích přístupů umožňujících napojení na vnitřní krajinu mysli a vedoucích ke vzniku svobodnějších a intuitivnějších děl. –>

21. - 30. 9. 2018

Final Foto FAMU 2018

Výstava magisterských a bakalářských projektů Katedry fotografie FAMU v GAMU a v ateliérech KF na Tržišti. –>

2. 9. 2018, 14:00 - 18:00

Kde je Waldo? Revizní zpráva z psychostatistické metalurgie

Poslední šance vyzkoušet si, jak rezonuje vaše kostra, a dozvědět se, jaké tajemství se ukrývá pod dlažbou Malostranského náměstí.

19. 7. - 2. 9. 2018

Julien Maire, Robert Vlasák: INVERSE MINDSET

Výstava Juliena Maireho a Roberta Vlasáka odkrývá a zároveň kreslí stínové příběhy podivných (optických a kinetických) aparátů. Setkávají se zde díla dvou umělců, kteří si vybudovali osobitou, „mediálně-archeologickou” metodu, převracející zavedenou estetiku i ideologii dějin umění a dějin technologie. –>

Courtesy Julien Maire

4. 7. 2018, 17:30

Mists of dreams | Doprovodný program

Projekce, koncerty, performance. Doprovodný program ke klauzurní výstavě CAS FAMU Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more.

21. 6. – 8. 7. 2018

Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more

Klauzurní výstava CAS FAMU 2018. –>

13. – 17. 6. 2018

FAKE ME

Letní klauzurní výstava Katedry fotografie FAMU. –>

3. 5. – 1. 6. 2018

NEDĚLEJ SCÉNY. Nabídka práce v oblasti kultury?

Scénografie jako tvůrčí proces. Prezentace studentských prací z Katedry scénografie DAMU. –>

12. – 24. 4. 2018

DONIA JOURABCHI, TAUFAN TER WEEL: WAVEGUIDES

WAVEGUIDES je site-specific zvuková instalace z dílny Doniy Jourabchi (BE) a Taufana ter Weela (NL). Dílo reaguje na okolní prostředí, a tímto způsobem zprostředkovává různé poslechové situace, a umožňuje zkoumat naše relativní chápání prostoru a naši jedinečnou pozici v něm. –>

11. – 17. 4. 2018

WAVEGUIDES workshop: placing sounds in space, site-specific and site-responsive approach to sound installation

WAVEGUIDES workshop takes place as a part of the homonymous exhibition project by Donia Jourabchi and Taufan ter Weel at GAMU (Gallery AMU) and will result into an addition to their sound installation.

14. 3. – 6. 4. 2018

APRIL SHOWERS BRING MAY FLOWERS

Společná výstava Jakuba Jansy a Karolíny Juříkové je druhou částí série, jejímž pilotním dílem bylo pozvání do Klubu příležitostí. Bowlingový bar se tehdy stal půdou pro nebytový seminář o ontologii celeru pro všechny smysly. –>

31. 1. – 4. 3. 2018

ŽIVEL

Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., obsahující kolorované diapozitivy a negativy z pozůstalosti českého geografa J. V. Daneše. –>

20. 1. 2018, 18:30

Jan Kulka: Pramítačka

Na výstavě BLACK BOX, WHITE HAT věnované současným podobám pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie vystoupí v samotném jejím závěru Jan Kulka se svou Pramítačkou, speciálním promítacím aparátem pro živou filmovou performance.

15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

BLACK BOX, WHITE HAT

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. –>

8. 11. – 3. 12. 2017

CITY CITY

CITY CITY je společným projektem studentů kateder animace a zvuku na pražské FAMU. Tématem výstavy jsou různé tvůrčí pohledy na město jako prostor, ke kterému se každá bytost nějak vztahuje, fyzicky i emocionálně. –>

4. 10. – 29. 10. 2017

MELODRAM

“Melodram” is a site-specific project playing with the authors’ desire to become composers. Their libretto is based on Gallery AMU’s spaces and visitor’s movement within them. –>

15. – 24. 9. 2017

FINAL FOTO FAMU 2017

Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře fotografie FAMU. –>

María Prada: El Saltador

site-specific instalace v rámci výstavy „VYVÁŽENÍ“ Ley Petříkové v GAMU

19. 7. – 3. 9. 2017

LEA PETŘÍKOVÁ: VYVÁŽENÍ

Výstavní projekt je inspirován minojskou ceremonií taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy vstupují do mystické hry? –>

3. 7. 2017, 17:30

Projekční situace „Ochočárna“ s Vendulou Guhovou

Srdečně zveme na doprovodný program k probíhající výstavě během něhož zažijete doslova „na vlastní kůži“ videoinstalaci „Ochočárna“ Venduly Guhové.

22. 6. – 9. 7. 2017

V TUTO CHVÍLI, PRÁVĚ DNES, TEĎ

Výstava semestrálních, ročníkových a závěrečných studentských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU. –>