27.6. – 7. 7. 2024

Playgrounds: Diplomky CAS 2024

Závěrečná absolventská výstava studentstva Centra Audiovizuálních studií. Hrací plocha jako místo pro osvojení si důležitých životních zkušeností - ušpinit se, zvednout se po pádu, přečkat nudu, přepsat pravidla. Ve hře není prohra ztrátou, dává nám možnost začít znovu a jinak.
Trojice děl se různými způsoby vztahují k prostorám hřišť, jejich architektuře/uměleckým možnostem/hodnotám, jejich společenské roli a výchovnému potenciálu, či k principům jejich pravidel a svobodám, které nám vymezují. –>

19.6.2024 – 23.6.2024

Klauzury CAS

Klauzurní výstava studentstva centra Audiovizuálních studií, FAMU. Prezentace studentů proběhne paralelně na dvou místech - v GAMU a INI Gallery. –>

5.6.2023 - 14.6.2023

Donkey Alley

Skupinová výstava ateliéru Intermédia, FAMU, tématizující alternativní práci se samotným prostorem galerie, který tímto přístupem transformuje v jakousi platformu schopnou jednotně pojmout jednotlivá díla v jednotný celek. –>

prodlouženo do 16. 6.

Open call GAMU pro rok 2025 – prodlouženo do 16. 6.!

Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro rok 2025. Výzva je určena české i zahraniční umělecké komunitě a kurátorstvu; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií a filmu). Délka výstav v GAMU se pohybují mezi čtyřmi a šesti týdny. –>

11.4. – 31.5.2024

Shadow Estates

Reakce na nedávné společenské transformace a na současnou bytovou krizi. Cílem projektu je reflektovat změny v chápání konceptu „domova“ v 21. století. Co se stane se sociální strukturou společnosti, když nejdůležitější životní hodnoty jsou diktovány ekonomickým systémem? –>

23. 2. – 29. 3. 2024

Louder

S nástupem globální informační infrastruktury jsme se stali přímými svědky rostoucího počtu humanitárních a (ne)přírodních katastrof, válek, ozbrojených konfliktů a vysídlení. Většina těchto geopolitických krizí je vnímána jako krize na periferii ve vztahu k eurozápadnímu světu. Výstava Louder zkoumá různé umělecké přístupy jako jazyk, který překračuje hranice a přibližuje periferii k centru. Těmito strategiemi poskytuje prostor pro odpovědi, reakce a odpor vůči těmto krizím a vytváří tak prostor pro jejich zesílení. –>

26. 01. – 04. 02. 2024

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU 2024

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU 2024. –>

16. 1. – 21. 1. 2024

KLAUZURY AKF FAMU

Klauzurní výstava studentů*ek Ateliéru klasické fotografie FAMU
Hodiny mezi psem a vlkem + Soutok pod vedením Martina Steckera a Jana Douši. –>

14. 12. 2023–12. 1. 2024

Moving Alterities

Výstava se zabývá tématem změněných stavů vědomí v různých kontextech skrze perspektivu současných vizuálních umělkyň pracujících s pohyblivým obrazem. Výstava propojuje koncept „alterity“, tedy podle teoretičky Anny Powell „stavu změny“, s pohyblivým obrazem současných umělkyň jakožto prostředkem zkoumání možností posunů a alterací v senzorickém, duchovním, společenském, i politickém smyslu. –>

3. 11.— 3. 12. 2023

Papír a Film: Výstava autorské knihy & autorského a hand-made filmu

Výstava tematizuje umění autorské knihy a autorského filmu, definuje prostor, kde se setkávají materialita, tradiční, experimentální a současné tendence v přístupu k výtvarným kategoriím dvou odlišných médií. –>

2. 11.— 5. 12. 2023

Book Me – mezinárodní prodejní výstava knih o umění

Již tradiční výstava českých a zahraničních novinkových publikací z oblasti filmu, hudby, divadla, tance, fotografie a nových médií vyroste letos v prostorách Galerie AMU na Malostranském náměstí. –>

20.10. –⁠ 29. 10. 2023

Krajina’23

Nový pohled českých a německých umělců na České středohoří. –>

15. 9.—14. 10. 2023

O the Hoe, the Hoe, the Hoe

Výstava O the Hoe, the Hoe, the Hoe je výstavou o způsobech vyprávění. Pomocí zastoupených děl a dalších artefaktů se snaží předestřít příběhy, v nichž člověk zastává pozici jednoho z mnoha relevantních subjektů. –>

10.8. – 9.9.2023

Artur Magrot: The Key’s in the Mailbox

V posledním roce se Artur Magrot v neustálé potřebě hledání alternativ pro pohyb v systému, jehož jsme chtě nechtě součástí, i prověřování hodnot jako domov či osobní prostor, jež jsme byli v době pandemie nuceni nahlédnout ze zcela nových perspektiv, vědomě uchýlil k dlouhodobému bezdomoví. –>

20.6 2023-9.7.2023

CAS diplomky

Výstava diplomových prací Centra audiovizuálních studií, FAMU
–>

08.6.2023 - 14.6.2023

Uvidět Jednorožce a Zemřít…. !

Studentská expozice v ateliéru KS DAMU - PQ23 je kombinovaná výstava výtvarných prací a prostorových objektů/instalací z období 2019 - 23. Objekty a umělecká díla jsou propojením mezi akademickým a uměleckým směřováním Katedry Scénografie, tématem PQ23, tedy pojmem „Rare“ a kontinuálním procesem objevování a redefinice, co vše pojem scénografie znamená. –>

29. 5. — 4. 6. 2023

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU, dílny Marie Lukáčová, Georgy Bagdasarova a Martina Blažíčka. –>

23.05.2024

TO&JEN- premiéra

Po okně leze moucha, ta tlustá co se ji říka masařka. Okenní tabulku tu křižuje už celou věčnost. Lidem se většinou hnusí, ve skutečnosti je ale krásná, kovově zelená a modrá, s průsvitnými křídly protkanými stříbrnými nitkami. Už dlouho tu leze po skle, a neví jak se dostat ven. Venku přitom svíti slunce, září tam barvy a fouká vítr. Mohla by si létat, jak by chtěla. Jen to okno ji tu pořád drží! Někde přece musí být škvíra, kudy se dostane z toho fádního, šedivého pokoje ven. Z té osamělosti. A konečně! Tady je! Našla ji. Byl nejvyšší čas. Slunce zrovna zapadá, obloha se krásně vybarvila doruda, ještě si těch barev trochu užije! –>

14. 4. - 20. 5. 2023

OPILÝ LES

V geologii termín „opilý les“ označuje porost, který vyrůstá na pomalu se sesouvajícím svahu. Kmeny stromů rostou všelijak nakřivo, les působí neuspořádaně a to geologům signalizuje, že se podloží hýbe. V názvu výstavy, na níž se setkají studující z ateliérů katedry fotografie FAMU v Praze, je opilý les odkazem k nestabilitě podmínek, v nichž tito mladí lidé vyrůstají, a k umělecké tvorbě coby opakovaným pokusům o udržení rovnováhy. Prostřednictvím jejich prací však výstava poukazuje i na to, jak na tyto pohyby reaguje nástroj, jež paušálně nazýváme fotografií, a také „její katedra“. –>

do 18.6.2023

Výzva k podání výstavních projektů pro rok 2024

Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro doplnění programu galerie v roce 2024.

Výzva je určena českým i zahraničním umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií).

Délka výstav v GAMU se pohybují mezi třemi a šesti týdny.
–>

17. 2. – 25. 3. 2023

WARM INFLATION

Prostor galerie se stává metaforou gigantického tepelného zdroje, kam se návštěvníci uchylují před studenou zimou. Výstava představuje převážně tvorbu zavedených ženských queer umělkyň napříč Českem i zahraničím.

Kurátorka: Natálie Kubíková

Vystavující: Hana Garová, Aika Akhmetova, Ella CB, Sarah Dubná, Mary Neely & Mika Bar-On Nesher, kolektiv SPIT (Marta Orlando, Clémentine Roy, Natasja Loutchko) –>

7. 2. – 9. 2. 13:00–19:00

OPEN STUDIO CAS

Semestrální prezentace prací studentů a studentek Centra audiovizuálních studií FAMU formou otevřeného ateliéru.

Vystavující:
Tomáš Rampula, Gabriela Palijová, Martin Dušek, Žil Julie Vostálová, Tereza Chudáčková, Eva Rotreklová, Viktorie Štěpánová, Eliška Lubojatzká, Karolina Hnětkovská, Jáchym Ozuna, Klára Kacířová, Lucie Myslíková, Matěj Martinec, Tara Šelířová, David Šourek, Jonáš Balcar, Nea Cindr, Adam Kácha, Michaela Kozáková, Veronika Poslední

vernisáž:
po 6. 2. v 19.00
otevírací doba:
út 7. – čt 9. února 13:00–19:00 –>

17. – 26. 1. 2023

FOTO FAMU

Výstava klauzurních prací Ateliéru klasické fotografie a výstupů z dlouhodobého projektu Soutok, zkoumajícího městskou krajinu. –>

10. – 13.1. 2023

SCREAM TO BE HEARD

vernisáž: 9.1. v 18.00
otevírací doba út–ne 13:00–18:00

Výstava studentů Ateliéru dokumentární fotografie FAMU. Jedná se o trváním krátkou, ale zároveň i jedinečnou příležitost nahlédnout do hlav lidí, kterým není lhostejný stav věcí okolo nich. Nemusíme křičet, abychom byli slyšet a proto nyní zašeptáme: "Tohle jinde neuvidíš".
–>

25.11. od 21:00, 26. 11. 2022: 15:30 - 18:00

Festival NOVÉ GENERACE

Festival NOVÉ GENERACE
Promítání krátkometrážních filmů, které vznikly v posledních letech ve spolupráci studentů choreografie Katedry tance HAMU a studentů Katedry kamery FAMU v rámci předmětu Tanec a kamera vedeného MgA. Markétou Jandovou, Ph.D.
zahájení: pátek 25. 11. 2022 ve 21:00
–>

3. 11. 2022 od 18.30

Slavnostní uvedení tří publikací: Jussi Parikka, Martin Charvát, Tomáš Dvořák

Slavnostní uvedení tří publikací:
Jussi Parikka
├● Co je to archeologie médií?/český překlad monografie
Martin Charvát
├● Jussi Parikka: Od archeologie ke
geologii médií/původní monografie
Tomáš Dvořák – Martin Charvát (eds.):
├● Operátoři nových médií/kolektivní monografie
Knihy představí jejich autoři, editoři a překladatelé 3. listopadu v 18.30 v Galerii AMU. –>

14. – 20. 6. 2022, otevřeno od 13:00 do 19:00

In Crossing, Transformation is a Central Theme

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU. Vystavující: Karolína Hnětkovská, Klára Kacířová, Matej Martinec, Jáchym Ozuna, Gabriela Palijová, Tamara Pauknerová,  Tomáš Rampula, Anastasia Rybalchenko, Alexandra Sihelská, Sofia Sováková, Žil Julie Vostalová –>

24. 2. - 10. 3. 2022

CORNUCOPIA

Výstava ateliéru Intermédia, Katedry fotografie FAMU –>

17. 1. - 26. 1. 2022

FAMU 1st year Exhibition

The 1st year foto, is a group exhibition from the studio of classical photography. The exhibited artists are:
lrina Degtereva, Lucie Hradecká, Nikita Kartashev, Anna Kassahunová, Eliška Klimešová, Ondřej Konrád, Jakub Prašivka, Václav Sobek, Vladislav švestka, Nikolaj Treťjačenko, Šimon Varaus, Marína Zubalová, Andreas Bøcher, Michael Amico, Villads Rex Kneiding, Palina Kupryianava, Axel Ling, Michael Lozano, Swati Parwani, Maksym Toussiant, llya Yarutov. –>

19. 11. – 19. 12. 2021

KOMUNITA V OKAMŽIKU ROZPADU

Slovem tělo označujeme ono neustále se proměňující uskupení kostí, masa a krve, avšak ve skutečnosti zde žádná taková entita jako tělo není. Klamný pocit hmotně existujícího já. V každém jednotlivém póru těla se zjevují nekonečné oblasti – prázdné prostory moudrosti – místa kreativity. –>

20. 10. – 11. 11. 2021

Podzimní prořez

Výstava s názvem Podzimní prořez představuje bezmála 40 let tvorby výtvarníka, scénografa, herce, režiséra a pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU Karla Vostárka. Vystaveny budou výtvarné návrhy, makety scén, loutky, scénické objekty a fotografie z inscenací a performancí, ale i sochařská tvorba a dokumentace realizovaných projektů.
–>

15. 9 - 7. 10. 2021

Metabolický pohled

Ekonomika je pouze pokračováním přírody jiným způsobem – pojmy jako „logistika“ nebo „infrastruktura“ můžou sedět stejně dobře na výrobu a přepravu zboží jako na fotosyntézu a potravinové řetězce. Co kdybychom ale začali považovat i lidskou kulturu a komunikaci za součást přírodních metabolismů? –>

15. 7. – 27. 8. 2021 (VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO 3. 9. 2021)

VE SKUTEČNOSTI UŽ SE SVĚTEM DÁVNO NEKOMUNIKUJEME

Ruce a ostatní končetiny jsou považovány za části těla. Proč by tedy všechny bytosti mající tělo nemohly být považovány za součást jediné bytosti? Neexistuje postižené tělo, ale pouze postižené socioekonomické systémy.
–>

24. 6. – 2. 7. 2021

Final Fantasy

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU –>

10. – 18. 6. 2021

Nehmotný zásah

Interpretace
Idea
Informace
Invence
Inspirace
Interpretační centra v krajině a v procesu

Photo FAMU + DAMU KALD + Multimédia VŠE + IPR PRAHA
představují výsledky semestrální práce na přípravě interpretačních center v oblasti připravovaného příměstského parku Soutok.
–>

27. 5. – 3. 6. 2021

LAST SURVIVORS

“Ano, je to pravda. Dovezli jsme ze Salzburgu Mozartův penis”.

Operní režisérky Veronika Loulová a Vilma Bořkovec se pouští do zkoumání svých frustrací ze světa opery, které každá zvlášť svébytně zpracovává. Ve své první a pravděpodobně poslední výstavě LAST SURVIVORS kriticky nahlíží na hranice opery a zkostnatělost systému, který v opeře panuje. –>

27. 4. - 20. 5. 2021

CORPS

CORPS
CENTER OF RESEARCHING PARALLEL SYMPTOMS
–>

3. 3. – 18. 4. 2021

Podivné bezdomovectví: sen jako skutečná praxe

Podivné bezdomovectví: sen jako skutečná praxe je název první fáze projektu The Transvesal Navigation, která bude představena ve třech fázích v průběhu roku 2021 v galerii AMU. První fáze projektu bude v důsledku pandemických nařízení neveřejná. Jednotlivé části budou prezentovány v průběhu trvání na webových stránkách projektu. –>

19. - 24. 2. 2021

SOUTOK

Výstavní projekt je spoluprací Photo FAMU a Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

Studenti Photo FAMU fotograficky mapují prostředí Soutoku, kde budou v příštím semestru pracovat v projektu uměleckého výzkumu práce s územím. –>

19. - 24. 2. 2021

HODINA MEZI PSEM A VLKEM

Výstavní projekt prvního ročníku Ateliéru klasické fotografie Photo FAMU. –>

9. – 14. 2. 2021

GIFT SHOP – benefice pro Ciocia Czesia

Výstupy z dílen Centra audiovizuálních studií FAMU v Praze.
V situaci, kdy jsme jako umělci a umělkyně přišli/y o možnosti vystavovat v galeriích, převezmeme na sebe další důležitou roli umění, kterou je služba. –>

online výstava od 15. 12. 2020

Tělesný pohyb jako časoprostorová (dis)kontinuita

Poslední, třetí část projektu zaměřeného na vztah současného umění, choreografie a současného tance je věnována otázce tělesného pohybu jako časoprostorové (dis)kontinuity. Vnímání času a pohybu lidského těla v současném videu, performanci a tanci. Výstavní realizace se odehrává kompletně v online 3D prostředí, propojující prostřednictvím videí, instalací a interakce diváka, obě umělecké oblasti. –>

10. 10. 2020 - 1. 11. 2020/ výstava prodloužena do 15. 11. 2020

rozsáhlá území, proměnlivá perspektiva  – proměnlivá území, rozsáhlá perspektiva

Výstava je součástí Fotograf Festivalu #10

Perspektiva je otázkou vidění a jednání. Obě tyto činnosti jsou pak přímou reakcí na prožitek nějakého prostoru. Člověk dnešní doby obývá takové prostředí a komunikační prostor, jež umožňují a také si žádají celou řadu různých perspektiv. Ve světle této skutečnosti se pak opět nabízí otázka po povaze současné sociální fotografie. –>

26. 9. – 2. 10. 2020

Effugio

Projekt Effugio je taneční instalace vycházející z tradice fyzického divadla. Snaží se odhalit časté příčiny, které člověka vedou k takto krajním řešením. Ptá se po spouštěčích a po vztahu k okolí. –>

12. 9. – 20. 9. 2020

Přítomný čas prostý

Sedm studentů vystavujících své diplomové projekty čerpá své prvotní zkušenosti z fotografie. Praxe každého z nich se postupem času vyvíjela a každý dospěl k používání jiného média a vlastního jazyka. Výstavu Simple Present Tense nepropojuje žádné společné téma, spíše sdílené fyzické a psychologické podmínky, v nichž díla vznikala. Situace informačního přetížení, nejistoty a extrémních změn ve způsobu, jakým vnímáme fyzickou realitu, vedla k radikální upřímnosti, flexibilitě a nutnosti nové přesnosti. –>

29. 8. – 6. 9. 2020

Odkrok

Název výstavy Odkrok je pro vystavující autory metaforou vyjadřující snahu nazírat na rychlý vývoj naší civilizace z nových úhlů. Může znamenat vědomé zpomalení, uvědomění si následků našich činů, snahu o udržitelnou budoucnost, roli umělce v ní nebo upozornění na přehlížené sociální skupiny a fenomény.
–>

8. 7. – 23. 8. 2020

Effort

Druhá část projektu věnovaného roli tělesného pohybu, tance a choreografie v současném umění, směřuje k otázce fyzického úsilí a aktu práce. Vůle a energie k pohybu není na poli lidského těla spojena jen s řadou funkčních mechanismů a naplňováním ideálu efektivity, ale je také územím výsostně politickým, místem kontroly i vzepření se, fyzikálních důsledků i jejich symbolického vyznění. Vystavující umělkyně a umělci se setkávají v síti struktur napnutých mezi těmito polaritami. –>

5. 3. – 28. 6. 2020

Choreography of Thought

Může být tělesný pohyb metaforou našeho myšlení? Lze ho chápat jako možnost vztahování se k myšlenkovým procesům odlišnou od jejich pouhé verbalizace? Kolem těchto otázek je vystavěn projekt, propojující výstavu se sérií přednášek, projekcí a diskuzí z oblasti vizuálního i tanečního umění.
–>

6. 2. – 16. 2. 2020

Horizont událostí II.

Skupinová výstava Horizont událostí představuje výběr aktuálních prací studentů Centra audiovizuálních studií FAMU na pomezí performance, filmu a nových médií. Výstava volně navazuje na Horizont událostí I. v Galerii Fotograf. –>

17. - 26. 1. 2020

Another Try for Explanation (but not today)

Galerie AMU představuje výběr nejzajímavějších klauzurních prací studentů Katedry fotografie FAMU. –>

29. 11. - 20. 12. 2019/ výstava prodloužena do 5. 1. 2020

Obrazy, které mohou klást odpor

Výstava "Obrazy, které mohou klást odpor" představuje nová díla Lucie Rosenfeldové, Matěje Pavlíka a Marie Lukáčové, jenž se pohybují mezi dokumentem, experimentem a fikcí a ohledávají otázku informativnosti obrazu z umělecké perspektivy. –>

9. 10. - 10. 11. 2019

Ikony a mytologie: touha po změně

Výstava se zabývá konceptem angažovanosti skrze opětovné přijetí ikonických postav a tvoření osobní mytologie, například u osobností jako Sun Ra, Patrice Lumumba či Angela Davis, a kolektivními akcemi jako například oživení ruské revoluční písně, populární legendy či analýza obrazů řízených politickým režimem.

Projekt v rámci Fotograf Festivalu připravený Bubahof ve spolupráci s Fabienne Bideaud.
–>

11. 9. - 29. 9. 2019

Basic Things

Výstava absolventů a studentů Katedry fotografie FAMU ukazuje aktuální přístupy k současnému umění ve vztahu k fotografii, imaginaci i společenským problémům. –>

17. 7. - 1. 9. 2019

Digitalia

Digitalia je výstava hostujícího kurátora, která se multi-mediální formou věnuje tématu používání sociálních médií a jejich statusu na jednu stranu přístupné umělecké formy a zároveň kulturního prostředí. Výstava si bere jako svůj prvotní impulz koncept „digitalia“, termín převzatý od kanadského filmového kritika Camerona Baileyho, který hovoří o splývání genitálií, marginálií, a drátů. –>

20. 6. - 7. 7. 2019

Emotional Twist

Výstava diplomových, bakalářských a klauzurních prací Centra audiovizuálních studií (CAS) FAMU. –>

8. - 16. 6. 2019

I’m Feeling Supersonic

Büro for All Our Troubles (BOAT)

Tematický výběr z klauzurních projektů napříč ateliéry Katedry fotografie FAMU.

–>

3.- 31. 5. 2019

Dokud se něco nestane

Procesy a mechanismy v přírodě i ve společnosti mají určitý řád. Co se však stane, pokud se tato rovnovážnost naruší? Může malá, neviditelná změna způsobit chaos? Vystavující umělci tuto skutečnost nejen reflektují, ale i zpracovávají v přímém přenosu v galerijním prostoru. –>

4.- 21. 4. 2019

Regardless

Regardless je výstava věnovaná pionýrkám elektronické hudby a zvukového umění. Výstava se skládá ze série koncertů v rámci vernisáže a komentované prohlídky a poslechu. –>

7. 3. - 24. 3. 2019

Ekonomie sluchu

Výstava Ekonomie sluchu klade akcent na nesamozřejmost toho, co se většinou snažíme vnímat jako přirozený stav – tedy recepci zvukových vjemů jako čiré informace, zbavené neustálého připomínání naší přítomné tělesnosti. –>

1.-17. 2. 2019

Compassion Fatigue

Semestrální výstava Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

12. – 24. 4. 2018

DONIA JOURABCHI, TAUFAN TER WEEL: WAVEGUIDES

WAVEGUIDES je site-specific zvuková instalace z dílny Doniy Jourabchi (BE) a Taufana ter Weela (NL). Dílo reaguje na okolní prostředí, a tímto způsobem zprostředkovává různé poslechové situace, a umožňuje zkoumat naše relativní chápání prostoru a naši jedinečnou pozici v něm. –>

11. – 17. 4. 2018

WAVEGUIDES workshop: placing sounds in space, site-specific and site-responsive approach to sound installation

WAVEGUIDES workshop takes place as a part of the homonymous exhibition project by Donia Jourabchi and Taufan ter Weel at GAMU (Gallery AMU) and will result into an addition to their sound installation.

14. 3. – 6. 4. 2018

APRIL SHOWERS BRING MAY FLOWERS

Společná výstava Jakuba Jansy a Karolíny Juříkové je druhou částí série, jejímž pilotním dílem bylo pozvání do Klubu příležitostí. Bowlingový bar se tehdy stal půdou pro nebytový seminář o ontologii celeru pro všechny smysly. –>

20. 1. 2018, 18:30

Jan Kulka: Pramítačka

Na výstavě BLACK BOX, WHITE HAT věnované současným podobám pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie vystoupí v samotném jejím závěru Jan Kulka se svou Pramítačkou, speciálním promítacím aparátem pro živou filmovou performance.

4. 10. – 29. 10. 2017

MELODRAM

“Melodram” is a site-specific project playing with the authors’ desire to become composers. Their libretto is based on Gallery AMU’s spaces and visitor’s movement within them. –>

15. – 24. 9. 2017

FINAL FOTO FAMU 2017

Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře fotografie FAMU. –>

María Prada: El Saltador

site-specific instalace v rámci výstavy „VYVÁŽENÍ“ Ley Petříkové v GAMU

19. 7. – 3. 9. 2017

LEA PETŘÍKOVÁ: VYVÁŽENÍ

Výstavní projekt je inspirován minojskou ceremonií taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy vstupují do mystické hry? –>

3. 7. 2017, 17:30

Projekční situace „Ochočárna“ s Vendulou Guhovou

Srdečně zveme na doprovodný program k probíhající výstavě během něhož zažijete doslova „na vlastní kůži“ videoinstalaci „Ochočárna“ Venduly Guhové.

22. 6. – 9. 7. 2017

V TUTO CHVÍLI, PRÁVĚ DNES, TEĎ

Výstava semestrálních, ročníkových a závěrečných studentských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

10. 6. 2017 (19:00 – 1:00)

14. pražská muzejní noc v GAMU

Druhou červnovou sobotu budou pražská muzea a galerie žít nočním životem a GAMU u toho nesmí chybět!

10. – 17. 6. 2017

ONTOLOGIE SETKÁNÍ

Výběr z nejnovějších prací studentů Katedry fotografie FAMU. –>

15. – 17. 5. 2017, vždy 14 – 19 h

Marloes van Son: Od rotace ke zvuku / workshop

V rámci workshopu účastníci vyrobí jednoduchý zvukový nástroj z malého elektrického motoru (zdroje zvuku) a povrchu vytvořeného z kartonu a tlačítek. Vyrobené nástroje se stanou po následující dva týdny součástí expozice.

13. 5. – 31. 5. 2017

MARLOES VAN SON: NON-FUNCTIONING FUNCTIONALITY

„Non-Functioning Functionality“ [Ne–funkční funkčnost] je prezentací nejnovějších prací nizozemské umělkyně Marloes van Son, která se věnuje konstruování zvukových instrumentů a elektromechanických instalací. –>

4. 5. 2017, 18:30

Otevřená diskuze k flusserovským otázkám

Je ve Flusserových textech v roce 2017 ještě stále co objevovat, na co navazovat, nebo jde hlavně o témata akademického výzkumu a bádání v archivech?

5. 5. 2017, 17:00

Ulrich Richtmeyer – Podmanivé rozpory ve Flusserově filozofii fotografie

Přednáška Ulricha Richtmeyera se bude zabývat Flusserovou filozofií fotografie se zvláštním důrazem na rozdíly a paralely mezi technickými obrazy (zejména fotografií) a kresbou.

5. 4. – 7. 5. 2017

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ

Výstava „Bezedno: Vilém Flusser a umění“ představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů, na kterých se Flusser částečně sám podílel, se snaží propojit jeho soukromý i profesionální život. –>

Vilém Flusser. Foto: Ed Sommer (reprodukováno s laskavým svolením VFA Berlin)