Open call GAMU pro rok 2025 – prodlouženo do 16. 6.!

prodlouženo do 16. 6.

📌Open call do Galerie AMU pro rok 2025
Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 31.5. 2024 na veronika.danhelova@famu.cz.

📌Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro rok 2025. Výzva je určena české i zahraniční umělecké komunitě a kurátorstvu; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií a filmu). Délka výstav v GAMU se pohybují mezi čtyřmi a šesti týdny.

📌Seznam požadovaných příloh:
• podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany)
• strukturovaný životopis předkladatele
• stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia
• rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování

📌Galeri AMU zajišťuje:
• dohled na výstavách
• technickou podporu
• grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)
• základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fcb, inzerce v tištěné Artmap, newsletter, TZ na Artalk)
• produkční náklady do výše 30 000 Kč (materiál, honoráře, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí zde: https://www.gamu.cz/cs/o-galerii/

Kontaktiní osoba:
Veronika Daňhelová, veronika.dahelova@famu.cz, +420 603 425 057

📌Galerie AMU se sídlem na Malostranském náměstí 12 funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z AMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol. Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie jsou náročnější, kurátorsky uchopené výstavy etablovanějších umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín.
Galerie AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
www.gamu.cz
facebook event