7. 11. - 2. 12. 2018

AMERICAN IDENTITIES

Podstata americké identity tkví v její různorodosti. Současní a bývalí studenti fotografie na State University of New York at New Paltz nacházejí vizuální metaforu americké identity v paralelním zkoumání lidské individuality a sdílené zkušenosti. „Ačkoliv jsme z pohledu historie všichni odlišní, nakonec jsme všichni Američané,“ říká Leah Renee Monsour, kurátorka výstavy. –>

11. - 28. 10. 2018

MEMORY PALACE

Projekt MEMORY PALACE je o hledání nových způsobů kreativity. Skotský umělecký kolektiv Captain Lightfoot spolupracuje se studenty fotografie, scénografie, animace a choreografie na AMU na rozvíjení tvůrčích přístupů umožňujících napojení na vnitřní krajinu mysli a vedoucích ke vzniku svobodnějších a intuitivnějších děl. –>

21. - 30. 9. 2018

Final Foto FAMU 2018

Výstava magisterských a bakalářských projektů Katedry fotografie FAMU v GAMU a v ateliérech KF na Tržišti. –>

19. 7. - 2. 9. 2018

Julien Maire, Robert Vlasák: INVERSE MINDSET

Výstava Juliena Maireho a Roberta Vlasáka odkrývá a zároveň kreslí stínové příběhy podivných (optických a kinetických) aparátů. Setkávají se zde díla dvou umělců, kteří si vybudovali osobitou, „mediálně-archeologickou” metodu, převracející zavedenou estetiku i ideologii dějin umění a dějin technologie. –>

Courtesy Julien Maire

21. 6. – 8. 7. 2018

Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more

Klauzurní výstava CAS FAMU 2018. –>

13. – 17. 6. 2018

FAKE ME

Letní klauzurní výstava Katedry fotografie FAMU. –>

3. 5. – 1. 6. 2018

NEDĚLEJ SCÉNY. Nabídka práce v oblasti kultury?

Scénografie jako tvůrčí proces. Prezentace studentských prací z Katedry scénografie DAMU. –>

12. – 24. 4. 2018

DONIA JOURABCHI, TAUFAN TER WEEL: WAVEGUIDES

WAVEGUIDES je site-specific zvuková instalace z dílny Doniy Jourabchi (BE) a Taufana ter Weela (NL). Dílo reaguje na okolní prostředí, a tímto způsobem zprostředkovává různé poslechové situace, a umožňuje zkoumat naše relativní chápání prostoru a naši jedinečnou pozici v něm. –>

14. 3. – 6. 4. 2018

APRIL SHOWERS BRING MAY FLOWERS

Společná výstava Jakuba Jansy a Karolíny Juříkové je druhou částí série, jejímž pilotním dílem bylo pozvání do Klubu příležitostí. Bowlingový bar se tehdy stal půdou pro nebytový seminář o ontologii celeru pro všechny smysly. –>

31. 1. – 4. 3. 2018

ŽIVEL

Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., obsahující kolorované diapozitivy a negativy z pozůstalosti českého geografa J. V. Daneše. –>

15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

BLACK BOX, WHITE HAT

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. –>

8. 11. – 3. 12. 2017

CITY CITY

CITY CITY je společným projektem studentů kateder animace a zvuku na pražské FAMU. Tématem výstavy jsou různé tvůrčí pohledy na město jako prostor, ke kterému se každá bytost nějak vztahuje, fyzicky i emocionálně. –>

4. 10. – 29. 10. 2017

MELODRAM

“Melodram” is a site-specific project playing with the authors’ desire to become composers. Their libretto is based on Gallery AMU’s spaces and visitor’s movement within them. –>

15. – 24. 9. 2017

FINAL FOTO FAMU 2017

Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře fotografie FAMU. –>

19. 7. – 3. 9. 2017

LEA PETŘÍKOVÁ: VYVÁŽENÍ

Výstavní projekt je inspirován minojskou ceremonií taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy vstupují do mystické hry? –>

22. 6. – 9. 7. 2017

V TUTO CHVÍLI, PRÁVĚ DNES, TEĎ

Výstava semestrálních, ročníkových a závěrečných studentských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

10. – 17. 6. 2017

ONTOLOGIE SETKÁNÍ

Výběr z nejnovějších prací studentů Katedry fotografie FAMU. –>

13. 5. – 31. 5. 2017

MARLOES VAN SON: NON-FUNCTIONING FUNCTIONALITY

„Non-Functioning Functionality“ [Ne–funkční funkčnost] je prezentací nejnovějších prací nizozemské umělkyně Marloes van Son, která se věnuje konstruování zvukových instrumentů a elektromechanických instalací. –>

5. 4. – 7. 5. 2017

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ

Výstava „Bezedno: Vilém Flusser a umění“ představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů, na kterých se Flusser částečně sám podílel, se snaží propojit jeho soukromý i profesionální život. –>

Vilém Flusser. Foto: Ed Sommer (reprodukováno s laskavým svolením VFA Berlin)