9. 10. - 10. 11. 2019

Ikony a mytologie: touha po změně

Výstava se zabývá konceptem angažovanosti skrze opětovné přijetí ikonických postav a tvoření osobní mytologie, například u osobností jako Sun Ra, Patrice Lumumba či Angela Davis, a kolektivními akcemi jako například oživení ruské revoluční písně, populární legendy či analýza obrazů řízených politickým režimem.

Projekt v rámci Fotograf Festivalu připravený Bubahof ve spolupráci s Fabienne Bideaud.
–>

11. 9. - 29. 9. 2019

Basic Things

Výstava absolventů a studentů Katedry fotografie FAMU ukazuje aktuální přístupy k současnému umění ve vztahu k fotografii, imaginaci i společenským problémům. –>

17. 7. - 1. 9. 2019

Digitalia

Digitalia je výstava hostujícího kurátora, která se multi-mediální formou věnuje tématu používání sociálních médií a jejich statusu na jednu stranu přístupné umělecké formy a zároveň kulturního prostředí. Výstava si bere jako svůj prvotní impulz koncept „digitalia“, termín převzatý od kanadského filmového kritika Camerona Baileyho, který hovoří o splývání genitálií, marginálií, a drátů. –>

20. 6. - 7. 7. 2019

Emotional Twist

Výstava diplomových, bakalářských a klauzurních prací Centra audiovizuálních studií (CAS) FAMU. –>

8. - 16. 6. 2019

I’m Feeling Supersonic

Büro for All Our Troubles (BOAT)

Tematický výběr z klauzurních projektů napříč ateliéry Katedry fotografie FAMU.

–>

3.- 31. 5. 2019

Dokud se něco nestane

Procesy a mechanismy v přírodě i ve společnosti mají určitý řád. Co se však stane, pokud se tato rovnovážnost naruší? Může malá, neviditelná změna způsobit chaos? Vystavující umělci tuto skutečnost nejen reflektují, ale i zpracovávají v přímém přenosu v galerijním prostoru. –>

4.- 21. 4. 2019

Regardless

Regardless je výstava věnovaná pionýrkám elektronické hudby a zvukového umění. Výstava se skládá ze série koncertů v rámci vernisáže a komentované prohlídky a poslechu. –>

7. 3. - 24. 3. 2019

Ekonomie sluchu

Výstava Ekonomie sluchu klade akcent na nesamozřejmost toho, co se většinou snažíme vnímat jako přirozený stav – tedy recepci zvukových vjemů jako čiré informace, zbavené neustálého připomínání naší přítomné tělesnosti. –>

1.-17. 2. 2019

Compassion Fatigue

Semestrální výstava Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

14. 12. 2018 - 27. 1. 2019

CHEAP ART

Je možné vytvořit autorskou výstavu výhradně z recyklovaného materiálu a bez použití elektřiny? Cheap Art odráží dlouhodobý zájem vystavujících umělkyň o ekologii a vztah člověka a přírody, který se však v jejich tvorbě zatím nikdy neprojevil s takovou naléhavostí a důsledností. Jejich experiment je zároveň motivován snahou o radikální proměnu vlastní umělecké praxe. –>

7. 11. - 2. 12. 2018

AMERICAN IDENTITIES

Podstata americké identity tkví v její různorodosti. Současní a bývalí studenti fotografie na State University of New York at New Paltz nacházejí vizuální metaforu americké identity v paralelním zkoumání lidské individuality a sdílené zkušenosti. „Ačkoliv jsme z pohledu historie všichni odlišní, nakonec jsme všichni Američané,“ říká Leah Renee Monsour, kurátorka výstavy. –>

11. - 28. 10. 2018

MEMORY PALACE

Projekt MEMORY PALACE je o hledání nových způsobů kreativity. Skotský umělecký kolektiv Captain Lightfoot spolupracuje se studenty fotografie, scénografie, animace a choreografie na AMU na rozvíjení tvůrčích přístupů umožňujících napojení na vnitřní krajinu mysli a vedoucích ke vzniku svobodnějších a intuitivnějších děl. –>

21. - 30. 9. 2018

Final Foto FAMU 2018

Výstava magisterských a bakalářských projektů Katedry fotografie FAMU v GAMU a v ateliérech KF na Tržišti. –>

19. 7. - 2. 9. 2018

Julien Maire, Robert Vlasák: INVERSE MINDSET

Výstava Juliena Maireho a Roberta Vlasáka odkrývá a zároveň kreslí stínové příběhy podivných (optických a kinetických) aparátů. Setkávají se zde díla dvou umělců, kteří si vybudovali osobitou, „mediálně-archeologickou” metodu, převracející zavedenou estetiku i ideologii dějin umění a dějin technologie. –>

Courtesy Julien Maire

21. 6. – 8. 7. 2018

Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more

Klauzurní výstava CAS FAMU 2018. –>

13. – 17. 6. 2018

FAKE ME

Letní klauzurní výstava Katedry fotografie FAMU. –>

3. 5. – 1. 6. 2018

NEDĚLEJ SCÉNY. Nabídka práce v oblasti kultury?

Scénografie jako tvůrčí proces. Prezentace studentských prací z Katedry scénografie DAMU. –>

12. – 24. 4. 2018

DONIA JOURABCHI, TAUFAN TER WEEL: WAVEGUIDES

WAVEGUIDES je site-specific zvuková instalace z dílny Doniy Jourabchi (BE) a Taufana ter Weela (NL). Dílo reaguje na okolní prostředí, a tímto způsobem zprostředkovává různé poslechové situace, a umožňuje zkoumat naše relativní chápání prostoru a naši jedinečnou pozici v něm. –>

14. 3. – 6. 4. 2018

APRIL SHOWERS BRING MAY FLOWERS

Společná výstava Jakuba Jansy a Karolíny Juříkové je druhou částí série, jejímž pilotním dílem bylo pozvání do Klubu příležitostí. Bowlingový bar se tehdy stal půdou pro nebytový seminář o ontologii celeru pro všechny smysly. –>

31. 1. – 4. 3. 2018

ŽIVEL

Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., obsahující kolorované diapozitivy a negativy z pozůstalosti českého geografa J. V. Daneše. –>

15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

BLACK BOX, WHITE HAT

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. –>

8. 11. – 3. 12. 2017

CITY CITY

CITY CITY je společným projektem studentů kateder animace a zvuku na pražské FAMU. Tématem výstavy jsou různé tvůrčí pohledy na město jako prostor, ke kterému se každá bytost nějak vztahuje, fyzicky i emocionálně. –>

4. 10. – 29. 10. 2017

MELODRAM

“Melodram” is a site-specific project playing with the authors’ desire to become composers. Their libretto is based on Gallery AMU’s spaces and visitor’s movement within them. –>

15. – 24. 9. 2017

FINAL FOTO FAMU 2017

Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře fotografie FAMU. –>

19. 7. – 3. 9. 2017

LEA PETŘÍKOVÁ: VYVÁŽENÍ

Výstavní projekt je inspirován minojskou ceremonií taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy vstupují do mystické hry? –>

22. 6. – 9. 7. 2017

V TUTO CHVÍLI, PRÁVĚ DNES, TEĎ

Výstava semestrálních, ročníkových a závěrečných studentských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

10. – 17. 6. 2017

ONTOLOGIE SETKÁNÍ

Výběr z nejnovějších prací studentů Katedry fotografie FAMU. –>

13. 5. – 31. 5. 2017

MARLOES VAN SON: NON-FUNCTIONING FUNCTIONALITY

„Non-Functioning Functionality“ [Ne–funkční funkčnost] je prezentací nejnovějších prací nizozemské umělkyně Marloes van Son, která se věnuje konstruování zvukových instrumentů a elektromechanických instalací. –>

5. 4. – 7. 5. 2017

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ

Výstava „Bezedno: Vilém Flusser a umění“ představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů, na kterých se Flusser částečně sám podílel, se snaží propojit jeho soukromý i profesionální život. –>

Vilém Flusser. Foto: Ed Sommer (reprodukováno s laskavým svolením VFA Berlin)