Krajina’23

20.10. –⁠ 29. 10. 2023 (vernisáž: čtvrtek 19. října v 18h)

Johannes J. Wagner, Jan Štěpánek, Jenny Sternwaldová, Eliška Drastíková, Gustav Sonntag. Anna Šmídová, Miroslav Jirele, Susan Witwer, Tomáš Honz, Kateřina Hubená, Roland Gräfe

grafika: Žofia Fodorová

Jedinečná a nezaměnitelná krajina Českého středohoří s kuželovitými kopci sopečného původu už po staletí inspiruje umělce z obou zemí. Nové podněty a motivy pro svou tvorbu zde našla celá řada malířů již od dob romantismu – Caspar David Friedrich, Adrian Ludwig Richter nebo Antonín Mánes a později na ně navázala celá řada dalších českých I německých umělců. Různorodost tvůrčích přístupů a nový pohled na České středohoří očima současných umělců nabízí výstava s názvem KRAJINA ’23, která vznikla v rámci česko-německého plenéru Kulturním centrum Řehlovice. Účastníci plenéru, který organizovala Nadace Rolanda Gräfeho – Nadace pro umění a kulturu ve spolupráci s katedrou scénografie pražské DAMU, se nechali inspirovat krajinou Českého středohoří a po dobu tří dnů malovali na několika různých místech v okolí Řehlovic a Litoměřic.

Zúčastnění Umělci:
🌿Jan Štěpánek
Vedoucí katedry scénografie na pražské DAMU, scénograf, kostýmní výtvarnik, pedagog, ale věnuje se i malbě.
🌿Jenny Sternwaldová
Obor scénografie, 2. Bakalářský ročník.
🌿Eliška Drastíková
V roce 2021 absolvovala JAMU (ateliér scénografie), nyní DAMU 1. Magisterský, obor scénografie.
🌿Anna Šmídová
2. Ročník magisterského studia, obor divadelní scénografie, v divadle DISK (katedra činoherního divadla).

🌿Roland Gräfe
Umělec na volné noze, absolvoval večerní studium na HfBK Dresden a člen Spolku drážďanských umělců; v roce 2014 založil Roland Gräfe Foundation – Foundation for Art and Culture.
Charakteristická je pro něj výrazná barevnost, redukovaný formální jazyk a rychlý a spontánní pohyb jeho obrazů.
🌿Susan Wittert
Dokončila studium malby a grafiky na Vysoké škole výtvarných umění v Drážďanech. Od roku 2004 působí na volné noze.
Její portréty mají vzrušující homogenitu díky osvětlení a barevné teplotě, která je velmi blízká obrazovému chápání starých mistrů, ale je stále přítomná.
Její zde vystavená umělecká díla zachycují zvenčí opuštěnou budovu v Milešově. Dílo Anny Šmídové vlevo nahlíží do interiéru téže budovy, teprve zde se ukazuje, v jakém je stavu.
🌿Tomáš Honz
Patří mezi nejviditelnější mladé krajináře u nás. Dosavadní většinu jeho tvorby tvoří plenéry, které vznikají alla prima a lze v nich najít odkaz na malíře 19. století nebo asijskou kaligrafii. Nevyhýbá se kulturní krajině, a tak kromě skal, stromů a řek zaznamenává i sady, silnice nebo rozbořená místa.
Zajímavou součástí jeho tvorby jsou noční náměty, které maluje jen v přítomnosti světla z čelovky. V plenérech usiluje o vystižení unikátní atmosféry daného místa a času. Čím dál tím více se ale věnuje i tvorbě v ateliéru. V něm se zpravidla soustředí na větší formáty, které z plenérů vychází a obohacují krajiny o mytologický a fantaskní náboj.
🌿Gustav Sonntag
Narodil se v Berlíně v roce 1994 a od roku 2015 studoval na Univerzitě grafiky a knižního umění v Lipsku. Umělec, fascinovaný „mezilidskými konstelacemi“ a zkoumáním individuality člověka, se soustředí především na to, aby ve zdánlivě obyčejných situacích ukázal neobvyklé. Spojením snů, spirituality a reality jde Sonntagovi o vytváření a prezentování nové pravdy. Důležitou roli hraje také časové hledisko a procesní povaha vnímání.
Sonntag často používá fotografie ze svého archivu, mění to, co vidí, nebo spojuje různé motivy, aby vytvořil novou atmosféru s narativními aspekty a ilustroval pocity a vyprávěl příběhy. K vytvoření té nejkrásnější iluze využívá různé malířské techniky, jako je tradiční olejomalba, malba akrylem či lazurou, až po částečné nanesení plátkového zlata nebo prostou náhodu.

🌿otevřeno: denně 13-19h
🌿facebook event