OPEN CALL GAMU 2019

Galerie AMU vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro doplnění programu galerie v roce 2019.

Výzva je určena českým i zahraničním umělcům/umělkyním a kurátorům/kurátorkám; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. S ohledem na široké spektrum oborů vyučovaných na AMU preferujeme tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií).

Délka výstav v Galerii AMU se pohybují mezi třemi a šesti týdny, celkem jsou pro účely open callu vyčleněny tři výstavní bloky.

Přihlášky musí obsahovat:

  • podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany)
  • strukturovaný životopis předkladatele
  • stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia
  • rozpočet výstavy s uvedenými zdroji financování

Projekty je možné přihlašovat elektronicky v prodloužené lhůtě do 22. 4. 2018 na infogamu@famu.cz.

Galerie AMU zajišťuje:

  • kustodský dohled na výstavách
  • technickou podporu
  • grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)
  • základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fb AMU, inzerce v tištěné Artmap, newsletter)
  • vernisáž
  • část produkčních nákladů (materiál, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí na https://www.facebook.com/galerie.amu/ v albu GALERIE AMU.

Kontaktní osoba: Eliška Žáková | eliska.zakova@famu.cz | +420 732 699 498.