BLACK BOX, WHITE HAT

15. 12. 2017 – 21. 1. 2018 (vernisáž: čtvrtek 14. 12. 2017 v 18 h)

vystavující: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka
prolog: Auguste & Louis Lumière, Damien Henry
kurátorka: Lenka Střeláková
logo: 2046
grafika: Jan Slabihoudek

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. Obraz coby produkt technologických procesů je sám sobě tématem, a to jak v rovině vzniku a prezentace díla, tak i skrze specifické zákroky vedené v zájmu jeho remediace či archivace.

Vystavující autoři svou soustředěnou tvorbou, ale i dalším (teoretickým, kurátorským, pedagogickým aj.) působením reprezentují houževnatě vykroužené podoby současného uvažování o pohyblivém obrazu. Mimo jiné s přímým odkazem, inspirací či zakotvením v doméně formálního, strukturálního filmu odhalují mechanismy a procesy za jiných okolností skryté v uzavřeném bloku mezi vstupem a výstupem. Vztah mezi technickými prostředky a obrazem se tak převrací: spíše než aby tu záznamová technika sloužila zobrazení, je obraz prezentován jako výsledek určitých technologických procesů, k nimž svou podobou odkazuje.

BLACK BOX, WHITE HAT na základě takto ustavené konstelace obhlíží aktuální situaci pohyblivého obrazu. Průběžně a opakovaně zde vyvstává například téma plošně upevňované praxe současné digitální distribuce a archivace, která tak nabývá normotvorných rozměrů. Různé poukazy k jejím limitům tvoří jednu z hlavních rovin výstavy, neboť prezentovaná díla se v tomto kontextu pohybují na hraně viditelnosti, či dokonce existence. Paralelně s tím je – nejen skrze singulární konstatování o konci smyslu záznamových médií pro tvůrčí práci – tematizován například neustálý pohyb mezi rozličnými kvalitami datových komprimací, neindexovatelné, performativní polohy pohyblivého obrazu nebo také význam mediální a informační gramotnosti ve vztahu k opensourcovým systémům a tvůrčím strategiím jimi umožňovaným.

Francouzský prolog vědomě reprodukuje specifický akademicko-umělecký fetiš vztahových peripetií vlaku a filmu nebo étosu kinematografických počátků, zároveň ale také představuje pevný referenční bod, z něhož lze o současném stavu pohyblivého obrazu uvažovat.

Logo: Jan 2046 Mucska

doprovodný program: Pramítačka Jana Kulky (prezentace a projekce), sobota 20. 1. 2018 v 18:30 h

V rámci výstavy BLACK BOX, WHITE HAT vyšla stejnojmenná publikace, která je k dostání v galerii.

partneři výstavy: PAF Olomouc, jlbjlt.net, Stable Studios