MEMORY PALACE

11. - 28. 10. 2018 (vernisáž: středa 10. 10. 2018 v 18 h)

Captain Lightfoot (Anneli Holmstrom, Emma Pratt, Kadie Salmon) & Christian Henninger, Nitish Jain, Bára Anna Stejskalová, Eva Urbanová

výstavní koncepce: Captain Lightfoot

grafika: Jan Slabihoudek

Přinejmenším od poloviny 19. století, kdy Wagner představil svou ideu Gesamtkunstwerku, přitahuje inovativní potenciál plynoucí z propojení různých uměleckých forem celé generace umělců. Také pro skotský umělecký kolektiv Captain Lightfoot (Anneli Holmstrom, Emma Pratt a Kadie Salmon) platí, že interdisciplinární praxe je jejich druhou přirozeností.

V jádru projektu Memory Palace stojí otázky týkající se zdroje, podob a hranic lidské tvořivosti a především snaha o experimentování s tvůrčími procesy. Projekt začal čtyřdenním workshopem, uskutečněným v dubnu 2018, a jeho průběh po celou dobu spoluurčovala také čtyřice mladých umělců z Akademie múzických umění v Praze (Christian Henninger, Nitish Jain, Bára Anna Stejskalová a Eva Urbanová). Na workshop navázaly další rešerše a kreativní „cvičení“, které daly vzniknout závěrečné skupinové výstavě Memory Palace.

Umělecký výzkum se z velké části orientoval na meziválečnou avantgardu; čerpal inspiraci z dada (přerušení vazby mezi uměním a umělcovým vědomým rozhodováním), surrealismu (automatické psaní a zájem o nevědomí), či Moholy-Nagye (pojetí umění jakožto katalyzátoru interaktivní události). Také technika „transcendentální meditace”, známá díky Davidu Lynchovi, byla společně se senzorickou deprivací a meditativními procházkami důležitým zdrojem materiálu pro výstavu.

Vystavené práce zahrnují sérii fiktivních audio nahrávek, fotomontáže a asambláže náhodných objektů, které jednotliví umělci nasbírali při svých meditativních procházkách. Architektonické řešení výstavy je koncipováno jako „palác vzpomínek” – imaginární místo v mysli člověka, kde lze uložit mnemotechnické obrazy. Sleduje cestu vytvořenou za účelem uchování tvůrčí inspirace, vzpomínek a vizuálních podnětů.

Poděkování:  Viktor Dedek, Robin Holmberg, Matěj Šenkyřík, Miro Tóth

Projekt podpořili: European Cultural Foundation (STEP Travel Grants)