Kde je Waldo? Revizní zpráva z psychostatistické metalurgie

2. 9. 2018, 14:00 - 18:00

Michal Cáb, Marek Hlaváč, Jiří Rouš, Miloš Vojtěchovský a kol.

PROGRAM

1. Touching Music – Michal Cáb, Marek Hlaváč, Jiří Rouš
(GAMU – sál Avalon)

Koncert pro poslechově sdílené soukromí

Michal Cáb se zabývá zvukem a hudbou většinou v prostředí programovacích jazyků a otevřeného softwaru jakožto základního nástroje. Realizoval řadu výstavních projektů a hudebních doprovodů k divadelním představením.

2. Zvuková instalace – Jiří Rouš
(průchod z Malostranského náměstí do ulice Tržiště)

Pohyblivá zvuková situace pro čtyři zdroje

Jiří Rouš studuje na FAMU a je členem skupiny 3dsense. Zabývá se konstrukcí interaktivních instalací, audiovizuální performancí, softwarovým uměním a revizí elektromechanických nástrojů.

3. Emil a detektorové – KOLektivní práce
(prostor horního Malostranského náměstí)

Zvuková akce pro chodce, pouliční hudebníky a netradiční hudební nástroje

Miloš Vojtěchovský působí na katedře CAS FAMU a je kurátorem právě probíhající výstavy INVERSE MINDSET v GAMU.

 

KDE JE WALDO? se koná při příležitosti dernisáže výstavy INVERSE MINDSET v GAMU. Tato výstava odkrývá a zároveň vykresluje stínové příběhy podivných optických a kinetických aparátů. Setkávají se na ní díla dvou umělců, Juliena Maireho (FR) a Roberta Vlasáka (CZ), kteří osobitou, „mediálně-archeologickou” metodou a grifem převracejí obvyklou estetiku i ideologii jak samotného artefaktu tak aparátu obecně. Jejich přístroje pohání palivová směs vážné hravosti a preciznosti – inverzní, nekonvenční úhel pohledu na náš podivný, zázračný svět.

Výstavní projekt vznikl ve spolupráci GAMU a nadace Agosto Foundation, která podpořila rezidenci Juliena Maireho v Praze. Program rezidencí Agosto Foundation a výstavní program GAMU je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.