Homepage_CZ

14. 3. – 6. 4. 2018

APRIL SHOWERS BRING MAY FLOWERS

Společná výstava Jakuba Jansy a Karolíny Juříkové je druhou částí série, jejímž pilotním dílem bylo pozvání do Klubu příležitostí. Bowlingový bar se tehdy stal půdou pro nebytový seminář o ontologii celeru pro všechny smysly. –>

31. 1. – 4. 3. 2018

ŽIVEL

Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., obsahující kolorované diapozitivy a negativy z pozůstalosti českého geografa J. V. Daneše.–>


15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

BLACK BOX, WHITE HAT

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. –>


20. 1. 2018, 18:30

Jan Kulka: Pramítačka

Na výstavě BLACK BOX, WHITE HAT věnované současným podobám pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie vystoupí v samotném jejím závěru Jan Kulka se svou Pramítačkou, speciálním promítacím aparátem pro živou filmovou performance.


8. 11. – 3. 12. 2017

CITY CITY

CITY CITY je společným projektem studentů kateder animace a zvuku na pražské FAMU. Tématem výstavy jsou různé tvůrčí pohledy na město jako prostor, ke kterému se každá bytost nějak vztahuje, fyzicky i emocionálně. –>


4. 10. – 29. 10. 2017

MELODRAM

Site-specific projekt „Melodram“ pracuje s touhou autorů stát se hudebními skladateli. Základem jejich libreta je prostor Galerie AMU a pohyb diváka v ní. –>


15. 9. – 24. 9. 2017

FINAL FOTO FAMU 2017

Výstava závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia na Katedře fotografie FAMU. –>

FFF2017

19. 7. – 3. 9. 2017

LEA PETŘÍKOVÁ: VYVÁŽENÍ

Výstavní projekt je inspirován minojskou ceremonií taurokathapsia, smrtícím tancem s býkem. Kdo je akrobatem – umělec nebo divák? Kdy vstupují do mystické hry? –>

LEA PETŘÍKOVÁ: VYVÁŽENÍ

17. 8. 2017, 17:00

Komentované vyvážení

Netradiční komentovaná prohlídka poodkryje kromě umělčiných tvůrčích postupů také několik literárních pramenů, které mají spojitost s tématem výstavy a tvorbou autorky.

María Prada: El Saltador

site-specific instalace v rámci výstavy „VYVÁŽENÍ“ Ley Petříkové v GAMU


21. 6. – 9. 7. 2017

V TUTO CHVÍLI, PRÁVĚ DNES, TEĎ

Výstava semestrálních, ročníkových a závěrečných studentských prací z Centra audiovizuálních studií FAMU. –>

V TUTO CHVÍLI, PRÁVĚ DNES, TEĎ

3. 7. 2017, 17:30

Projekční situace „Ochočárna“ Venduly Guhové

Srdečně zveme na doprovodný program k probíhající výstavě během něhož zažijete doslova „na vlastní kůži“ videoinstalaci „Ochočárna“ Venduly Guhové. –>


10. 6. – 17. 6. 2017

ONTOLOGIE SETKÁNÍ

Výběr z nejnovějších prací studentů Katedry fotografie FAMU. –>

ONTOLOGIE SETKÁNÍ

10. 6. 2017

14. pražská muzejní noc

Druhou červnovou sobotu budou pražská muzea a galerie žít nočním životem a GAMU u toho nesmí chybět!


13. 5. – 31. 5. 2017

MARLOES VAN SON: NON-FUNCTIONING FUNCTIONALITY

„Non-Functioning Functionality“ [Ne–funkční funkčnost] je prezentací nejnovějších prací nizozemské umělkyně Marloes van Son, která se věnuje konstruování zvukových instrumentů a elektromechanických instalací. –>

Marloes van Son

15. – 17. 5. 2017

Marloes van Son: Od rotace ke zvuku / workshop

V rámci workshopu účastníci vyrobí jednoduchý zvukový nástroj z malého elektrického motoru (zdroje zvuku) a povrchu vytvořeného z kartonu a tlačítek. Vyrobené nástroje se stanou po následující dva týdny součástí expozice.


5. 4. – 7. 5. 2017

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ

Výstava „Bezedno: Vilém Flusser a umění“ představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů, na kterých se Flusser částečně sám podílel, se snaží propojit jeho soukromý i profesionální život –>

Vilém Flusser

Vilém Flusser. Foto: Ed Sommer (reprodukováno s laskavým svolením VFA Berlin)


4. 5. 2017, 18:30

Otevřená diskuze k flusserovským otázkám

Je ve Flusserových textech v roce 2017 ještě stále co objevovat, na co navazovat, nebo jde hlavně o témata akademického výzkumu a bádání v archivech?

5. 5. 2017, 17:00

Podmanivé rozpory ve Flusserově filozofii fotografie

Přednáška Ulricha Richtmeyera se bude zabývat Flusserovou filozofií fotografie se zvláštním důrazem na rozdíly a paralely mezi technickými obrazy (zejména fotografií) a kresbou.